IT-TORRI TAL-GĦASSA—EDIZZJONI GĦALL-ISTUDJU Frar 2017

Din il-ħarġa fiha l-artikli għall-istudju li se jiġu studjati bejn it-3-30 t’April 2017.

L-iskop taʼ Ġeħova se jitwettaq!

X’kien l-iskop oriġinali t’Alla għall-art u l-umanità? X’mar ħażin? Is-sagrifiċċju taʼ Ġesù bħala fidwa għala hu l-mezz li permezz tiegħu se jitwettaq l-iskop t’Alla?

Il-fidwa—“Rigal perfett” mingħand il-Missier

Dan l-arranġament divin mhux biss jagħmel possibbli opportunitajiet meraviljużi, imma jindirizza kwistjonijiet taʼ importanza universali.

Ġeħova jmexxi l-poplu tiegħu

Fi żmien il-qedem Ġeħova uża l-bnedmin biex jidderieġi l-poplu tiegħu. Liema evidenza wriet li hu kien l-id wara dawn in-nies?

Min qed imexxi l-poplu t’Alla llum?

Ġesù wiegħed li hu kien se jkun mas-segwaċi tiegħu sal-konklużjoni tas-sistema. Kif qiegħed jidderieġi l-poplu t’Alla fuq l-art illum?

BIJOGRAFIJA

Esperjenzajna l-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla b’ħafna modi

Douglas u Mary Guest esperjenzaw il-qalb tajba mhix mistħoqqa t’Alla bħala pijunieri fil-Kanada u bħala missjunarji fil-Brażil u l-Portugall.

Mistoqsijiet mill-qarrejja

L-appostlu Pawlu kiteb li Alla “ma jħallikomx tiġu ttantati iktar milli tifilħu.” Ifisser dan li Ġeħova jiddeċiedi minn qabel x’nifilħu nissaportu u mbagħad jagħżel liema provi se niffaċċjaw?