STENBAĦ! Settembru 2014 | X’tista’ tagħmel jekk tkun eżawrit?

Jekk tkun eżawrit minħabba x-xogħol, tista’ timrad u tħossok imdejjaq. X’tista’ tagħmel jekk tħossok hekk?

Ħarsa lejn id-dinja

Is-suġġetti jinkludu: liġi li titlob lil adulti biex jieħdu ħsieb lill-ġenituri tagħhom imdaħħlin fiż-żmien, vjolenza fuq in-nisa minn uħud li ma tistennihiex minnhom, u wħud li jipproduċu prodotti mhux ġenwini.

SUĠĠETT PRINĊIPALI

X’tista’ tagħmel jekk tkun eżawrit?

Erba’ suġġerimenti li jistgħu jgħinuk biex ma tkunx eżawrit minħabba x-xogħol.

IL-ĦARSA TAL-BIBBJA

Talb

Għandna nduru lejn l-anġli jew il-qaddisin bit-talb?

GĦAJNUNA GĦALL-FAMILJA

Kif tista’ ma tibqax iżżomm f’qalbek

Biex taħfer azzjoni li weġġgħetek min-naħa tas-sieħba jew is-sieħeb tiegħek, ifisser li trid taġixxi daqslikieku ma ġara xejn?

Id-dijabete—Tista’ tnaqqas ir-riskju?

Sa disgħin fil-mija ta’ dawk li jbatu mill-prediabetes lanqas biss ikunu konxji tagħha.

TITWILA LEJN IL-PASSAT

Spanja tkeċċi lill-Mori

Din it-tkeċċija tas-17-il seklu ħolqot ġens Kattoliku biss.

ĠIE DISINJAT?

In-newroni tal-ġurat li huma sensittivi għaċ-ċaqliq

Meta jkun hemm gruppi kbar ta’ ġurati, kif jevitaw li jolqtu lil xulxin?

Iktar Affarijiet Onlajn

Kif nista’ nispjega t-twemmin tiegħi dwar is-sess?

Jekk tiġi mistoqsi: ‘Int għadek verġni?’ tista’ tispjega t-twemmin tiegħek dwar is-sess mill-Bibbja?

What Young People Say About Procrastination

Ismaʼ x’għandhom xi jgħidu xi żgħażagħ dwar il-perikli tat-tnikkir u l-benefiċċji taʼ li tuża l-ħin bil-għaqal.

Alla jibgħat lil Mosè l-Eġittu

Mosè u Aron urew il-kuraġġ meta kellmu lill-Fargħun setgħan. Iddawnlowdja dawn l-attivitajiet u ddiskutuhom bħala familja.