STENBAĦ! Awwissu 2014 | In-nies kif jistgħu jagħmlu paċi?

Il-maġġoranza tan-nies iridu jgħixu fil-paċi u l-armonija mal-ġirien tagħhom, imma jista’ jkun hemm attitudnijiet negattivi u sentimenti mweġġgħin. Kif nistgħu nsolvu d-differenzi ta’ bejnietna fuq nota tajba?

SUĠĠETT PRINĊIPALI

In-nies kif jistgħu jagħmlu paċi?

Prinċipji prattiċi mill-Bibbja għenu lil min-nies li qabel kienu għedewwa jagħmlu paċi u jsiru ħbieb.

Ħarsa lejn id-dinja

Suġġetti jinkludu: xi ħaġa minflok il-kotba tal-iskola u tal-università, fjuwil li suppost jagħmel ftit ħsara ġie assoċjat ma’ mwiet mit-tinġis tal-arja, u denominazzjoni Kristjana li l-membri tagħha qatt ma qraw il-Bibbja.

GĦAJNUNA GĦALL-FAMILJA

Kif tgħid le

X’tagħmel jekk ibnek jipprova jara jekk verament iżżommx kelmtek billi joqgħod jeqred?

“Osservaw bir-reqqa l-għasafar”

X’lezzjoni kien qed jgħallem Ġesù meta qal dan?

TITWILA LEJN IL-PASSAT

William Whiston

“Minn akkademiku magħruf ġie raġel imkeċċi”—imma għala?

IL-ĦARSA TAL-BIBBJA

Ħolm mingħand Alla

Juża Alla l-ħolm biex jikkomunika man-nies illum?

ĠIE DISINJAT?

Il-ġewnaħ tal-farfett li jassorbi d-dawl

Hemm xi ħaġa iżjed involuta mill-kulur skur tal-ġwienaħ ta’ xi friefet.

Iktar Affarijiet Onlajn

Għandna Nħassru?—L-1 Parti

Iż-żwieġ huwa rabta permanenti. Għalhekk, jekk qed ikollok dubju dwar il-persuna li qed toħroġ magħha, tinjorax is-sentimenti tiegħek!

Kard tal-Bibbja tal-Fargħun

Il-Fargħun tal-Eġittu baqaʼ ħaj meta l-armati tiegħu ġew meqrudin fil-Baħar l-Aħmar?