Il-Bibbja baqgħet teżisti. B’hekk, illum tistaʼ takkwista kopja u taqraha. U meta tagħżel traduzzjoni tajba tal-Iskrittura, tistaʼ tibqaʼ ċert li tkun qed taqra kopja li tistaʼ tafdaha tal-kitbiet oriġinali. * Imma l-Bibbja għala għadha teżisti minkejja tmermir naturali, oppożizzjoni ħarxa, u qerq intenzjonat fil-messaġġ tagħha, u dan spiss sar b’rakkonti tal-għaġeb taʼ kif baqgħet teżisti? X’hemm daqshekk speċjali dwar dan il-ktieb?

“Jien issa konvint li l-Bibbja li għandi hi rigal mingħand Alla”

Ħafna studenti tal-Bibbja ġew għall-istess konklużjoni tal-appostlu Pawlu, li kiteb: “L-Iskrittura kollha hi mnebbħa minn Alla.” (2 Timotju 3:16) Huma jemmnu li l-Bibbja baqgħet teżisti għaliex hi l-Kelma t’Alla unika u għaliex Alla pproteġieha sal-lum. Faizal, li ssemma fl-artiklu tal-bidu taʼ din il-ħarġa, fl-aħħar iddeċieda li jeżamina dawn l-istqarrijiet għalih innifsu billi jistudja l-Bibbja. Dak li sab issorprendieh. Ma damx ma tgħallem li ħafna mit-tagħlim li hu komuni fil-Kristjaneżmu ma jinsabx fil-Bibbja. Iktar minn hekk, ħassu kommoss bl-iskop t’Alla għall-art kif inhu muri fil-Kelma Tiegħu.

“Jien issa konvint li l-Bibbja li għandi hi rigal mingħand Alla,” hu jgħid. “Wara kollox, jekk Alla jistaʼ jagħmel l-univers, ma kienx hu se jkollu l-qawwa li jagħtina ktieb u jżommu taħt il-ħarsien tiegħu għalina? Jekk ngħidu mod ieħor inkunu qed nillimitaw il-qawwa t’Alla. Li nillimitaw il-qawwa taʼ Dak li Jistaʼ Kollox—u min jien biex nagħmel dan?”—Isaija 40:8.

^ par. 3 Ara l-artiklu “Kif Tistaʼ Tagħżel Traduzzjoni Tajba tal-Bibbja?” fil-ħarġa tal-1 taʼ Lulju 2008 taʼ din ir-rivista.