INT X’TAĦSEB?

Jekk il-Bibbja hija minn Alla, għandha tkun kapaċi tissupera kwalunkwe theddida għall-eżistenza tagħha?

Il-Bibbja stess tgħid: “Il-ħaxix aħdar nixef, l-inwar dbiel; imma l-kelma t’Alla tagħna, din tibqaʼ għal dejjem.”Isaija 40:8.

Din is-serje t’artikli tiddiskuti l-istorja affaxxinanti tas-sopravivenza tal-Bibbja.