Oħt tipprietka lil omm u bint fl-istat taʼ Bengal tal-Punent fl-Indja

FULJETT GĦALL-ISTUDJU—IL-ĦAJJA U L-MINISTERU Settembru 2016

Eżempji taʼ preżentazzjonijiet

Ideat biex tippreżenta It-Torri tal-Għassa u verità mill-Bibbja li turi li Alla jimpurtah minna. Uża l-eżempji biex tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek stess.

TEAŻORI MILL-KELMA T’ALLA

“Imxi fil-liġi taʼ Ġeħova”

Xi jfisser li timxi fil-liġi taʼ Ġeħova? Il-kittieb tas-Salm 119 hu eżempju tajjeb għalina llum.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Jekk jiftaħ il-bieb tifel jew tifla

Kif twieġeb b’mod xieraq u turi rispett lejn il-ġenituri.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

“L-għajnuna tiegħi ġejja mingħand Ġeħova”

Salm 121 juża kliem li nistgħu naraw u nifhmu biex jiddeskrivi l-protezzjoni taʼ Ġeħova.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Aħna magħmulin b’mod tal-għaġeb

F’Salm 139, David faħħar lil Ġeħova għall-ħolqien mill-isbaħ li ħalaq.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Evita dawn in-nases meta tikkonduċi studju tal-Bibbja

Biex nilħqu l-qalb tal-istudenti tal-Bibbja, x’għandna nevitaw?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

“Ġeħova hu kbir u jistħoqqlu kull tifħir”

Salm 145 juri kif David ħassu dwar il-mod kif Ġeħova jieħu ħsieb il-qaddejja leali tiegħu kollha.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Intejbu l-abbiltajiet tagħna fil-ministeru—Inħeġġu lil uħud interessati jattendu l-laqgħat

Normalment, uħud interessati u studenti tal-Bibbja jagħmlu iktar progress meta jibdew jattendu l-laqgħat.