Aħwa juru mħabba Kristjana fil-Malawi

FULJETT GĦALL-ISTUDJU—IL-ĦAJJA U L-MINISTERU Ottubru 2018

Eżempji taʼ konversazzjonijiet

Serje taʼ eżempji taʼ konversazzjonijiet dwar għala l-bnedmin ibatu u x’se jagħmel Alla dwar dan.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Ġesù jieħu ħsieb in-nagħaġ tiegħu

Ġesù, ir-Ragħaj mill-Aħjar, jaf lin-nagħaġ tiegħu b’mod persunali—il-bżonnijiet tagħhom, id-dgħufijiet tagħhom, u l-kwalitajiet tajbin tagħhom.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Imita l-mogħdrija taʼ Ġesù

Għala kienu daqshekk taʼ min jinnotahom il-mogħdrija u l-empatija li wera Ġesù?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

“Ħallejtilkom mudell”

Ġesù għallem lill-appostli tiegħu biex ikunu umli u biex ikunu lesti jagħmlu xogħlijiet li jitqiesu taʼ pożizzjoni baxxa għal benefiċċju taʼ ħuthom.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

L-imħabba tidentifika lill-Kristjani veri—Iċħad l-egoiżmu u l-provokazzjoni

Biex nuru mħabba bħal taʼ Kristu, għandna nagħtu kas l-interessi t’oħrajn u nevitaw li niġu pprovokati.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

“M’intomx parti mid-dinja”

Is-segwaċi taʼ Ġesù għandhom bżonn il-kuraġġ biex ma jitniġġsux mid-dinja taʼ madwarhom.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

L-imħabba tidentifika lill-Kristjani veri—Ipproteġi l-unità prezzjuża

Biex nibqgħu magħqudin, irridu nfittxu t-tajjeb f’ħaddieħor u naħfru mill-qalb.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Ġesù ta xhieda għall-verità

Bħala d-dixxipli taʼ Ġesù, anki aħna nagħtu xhieda għall-verità.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

L-imħabba tidentifika lill-Kristjani veri—Thenna bil-verità

Irridu nagħtu xhieda għall-verità u nifirħu bil-verità minkejja li qed ngħixu f’dinja mimlija gideb u inġustizzji.