Qed jgħallmu l-verità fil-Kambodja

FULJETT GĦALL-ISTUDJU—IL-ĦAJJA U L-MINISTERU Frar 2018

Eżempji taʼ konversazzjonijiet

Konversazzjonijiet ibbażati fuq dawn il-mistoqsijiet: Il-Bibbja għadha tgħodd għal żmienna? Taqbel max-xjenza? Huma prattiċi l-pariri tagħha?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

It-tixbiha tal-qamħ u s-sikrana

Ġesù x’qed jiddeskrivi f’din it-tixbiha? Dak li jiżraʼ, l-għadu, u l-ħassada lil min jirrappreżentaw?

GĦIX BĦALA KRISTJAN

It-tixbihat tas-Saltna u xi jfissru għalina

Ġesù uża tixbihat sempliċi biex jgħallem lezzjonijiet spiritwali tqal. Liema lezzjonijiet oħra nistgħu nitgħallmu minn Mattew kapitlu 13?

TEŻORI MILL-​KELMA T’ALLA

Ħafna jiġu mitmugħin minn ftit uħud

Ġesù inkariga lid-dixxipli tiegħu biex jitimgħu eluf taʼ nies, allavolja kellhom biss ħames ħobżiet u żewġ. X’ġara, u dan xi jfisser għalina?

GĦIX BĦALA KRISTJAN

“Onora lil missierek u lil ommok”

Ġesù enfasizza l-kmand “onora lil missierek u lil ommok.” Il-kmand li nonoraw lill-ġenituri tagħna jispiċċa maż-żmien?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Il-ħsibijiet taʼ min għandek f’moħħok?

Xi rridu nagħmlu biex niġu gwidati mir-rieda t’Alla u mhux taʼ Satana? Ġesù semma tliet affarijiet li se jgħinuna biex ma naħsbux b’mod żbaljat.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Intejbu l-abbiltajiet tagħna fil-ministeru—Nużaw il-mistoqsijiet b’mod effettiv

Ġesù saqsa mistoqsijiet b’mod effettiv biex jgħallem lezzjonijiet lis-semmiegħa tiegħu. Kif nistgħu nimitaw il-mod mill-aqwa taʼ kif jgħallem fil-ministeru tagħna?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Oqgħod b’sebgħa għajnejn biex la tfixkel lilek innifsek u lanqas lil oħrajn

Ġesù uża tixbihat biex jgħallem kemm hi ħaġa serja li nitfixklu jew li nfixklu lil oħrajn. X’jistaʼ jsir taʼ tfixkil f’ħajtek?