Oħt żagħżugħa tippreżenta komponiment lill-klassi tagħha

FULJETT GĦALL-ISTUDJU—IL-ĦAJJA U L-MINISTERU Frar 2017

Eżempji ta’ preżentazzjonijiet

Eżempji ta’ preżentazzjonijiet għal Stenbaħ! u għall-verità mill-Bibbja dwar kif ikollok żwieġ hieni. Uża dawn l-l-eżempji biex tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

L-ubbidjenza lejn Ġeħova twassal għal barkiet

Alla Ġeħova bi mħabba jurina l-mod kif għandna ngħixu.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Kristu bata għalina

Il-mewt taʼ Ġesù pprovdiet tweġiba għall-isfida taʼ Satana rigward il-lealtà tal-qaddejja t’Alla.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Għin lil uliedek ikabbru fidi soda fil-Ħallieq

X’jemmnu t-tfal tiegħek dwar l-oriġini tal-ħajja? Kif tista’ tgħinhom biex jiżviluppaw il-fidi li Alla Ġeħova hu l-Ħallieq?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

‘Xandar is-sena t’approvazzjoni taʼ Ġeħova’

Is-sena t’approvazzjoni taʼ Ġeħova hija sena letterali? Dan il-perijodu taʼ żmien kif għandu x’jaqsam max-xogħol tal-ippritkar tas-Saltna?

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Uża l-letteratura Biblika bil-għaqal

Hemm sforz u spejjeż kbar involuti biex il-letteratura tagħna tiġi stampata u tintbagħat madwar id-dinja. Uża d-dixxerniment meta tagħti l-letteratura lil oħrajn.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Smewwiet ġodda u art ġdida se jġibu ferħ kbir

Il-wegħda t’Alla taʼ “smewwiet ġodda u art ġdida” xi tfisser għalina llum?

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Thennew bit-tama

It-tama hi bħal ankra. Jekk nimmeditaw fuq il-wegħdi li hemm fil-Bibbja se jkun iktar faċli biex inżommu l-ferħ u l-integrità tagħna meta niffaċċjaw il-provi.