Oħt qed tgħid lin-nies bil-jw.org f’São Paulo, il-Brażil

FULJETT GĦALL-ISTUDJU—IL-ĦAJJA U L-MINISTERU Awwissu 2018

Eżempji taʼ konversazzjonijiet

Eżempji taʼ konversazzjonijiet dwar kemm hi importanti u prattika l-Bibbja fi żmienna.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Uri li int grat

Dawk li jixtiequ jogħġbu lil Kristu għandhom juru mħabba u apprezzament lejn kulħadd, tkun xi tkun in-nazzjonalità, ir-razza, jew ir-reliġjon.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Ftakru f’mart Lot

Kif nistgħu nevitaw li nitilfu l-approvazzjoni t’Alla bħalma ġralha l-mara taʼ Lot? Imma xi ngħidu jekk nindunaw li xi affarijiet materjali qed jisirqulna l-ħin mill-affarijiet spiritwali?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Tgħallem mit-tixbiha tal-għaxar miniet

Fil-parabbola taʼ Ġesù tal-għaxar miniet, x’jirrappreżentaw is-sid, l-ilsiera, u l-flus?

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Intejbu l-abbiltajiet tagħna fil-ministeru—Insiru familjari mal-JW.ORG

Kull pubblikazzjoni fil-Kaxxa tal-Għodda tat-Tagħlim tieħdok fuq jw.org. Jekk inkunu familjari mal-websajt, aħna nistgħu nsiru iktar effettivi fil-ministeru tagħna.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

“Qorob il-ħelsien tagħkom”

Ġesù dalwaqt se jiġi biex jeqred u jeħles. Għandna nippreparaw lilna nfusna spiritwalment ħalli niġu meħlusin.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Kun lest li taħfer

Alla Ġeħova u Ibnu jfittxu bidla fl-attitudni taʼ wħud li dinbu ħalli jkollhom bażi biex juruhom ħniena.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Ġesù miet għal ħuk ukoll

Ġesù ssagrifika ħajtu għal nies imperfetti. Kif nistgħu nuru mħabba bħal taʼ Kristu lejn ħutna li bħalna huma imperfetti?