2:5-12

X’nitgħallmu minn dan il-​miraklu?

  • Il-​mard għandu x’jaqsam mad-​dnub li writna

  • Ġesù għandu l-​awtorità li jaħfer id-​dnubiet u l-​qawwa li jfejjaq lill-​morda

  • Taħt is-​Saltna, Ġesù se jneħħi l-​imperfezzjoni u l-​mard għal dejjem

Marku 2:5-12 kif jistaʼ jgħinni nissaporti meta nkun marid?