Aħwa qed jagħmlu studju tal-Bibbja fir-Repubblika Ċeka

FULJETT GĦALL-ISTUDJU—IL-ĦAJJA U L-MINISTERU April 2018

Eżempji taʼ konversazzjonijiet

Serje taʼ konversazzjonijiet dwar il-Bibbja u kif ikollna ħajja ferħana.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Il-Qbiż u t-Tifkira—Ix-xebh u d-differenzi

Għalkemm il-Qbiż ma kienx jirrappreżenta bil-quddiem it-Tifkira, nistgħu nitgħallmu ħafna miċ-ċelebrazzjoni tal-​Qbiż.

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Morru agħmlu dixxipli—Għala, fejn, u kif?

Li nagħmlu dixxipli jfisser li ngħallmu lil oħrajn josservaw l-affarijiet kollha li Ġesù kkmanda. Dan jinkludi li ngħallmuhom japplikaw it-tagħlim u jsegwu l-eżempju taʼ Ġesù.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

L-ippritkar u t-tagħlim—Essenzjali biex nagħmlu dixxipli

Ġesù kkmanda lis-segwaċi tiegħu biex imorru u jagħmlu dixxipli. Dan x’jinvolvi? Kif nistgħu ngħinu lin-nies jagħmlu progress spiritwali?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

“Dnubietek maħfurin”

X’nitgħallmu mill-miraklu li nsibu f’Marku 2:5-12? Dan ir-rakkont kif jistaʼ jgħinna nissaportu meta nkunu morda?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Ifejjaq f’jum is-Sabat

Ġesù għala kien imnikket għall-​aħħar bil-mexxejja reliġjużi Lhud? Liema mistoqsijiet jistgħu juru jekk aħniex nimitaw il-mogħdrija taʼ Ġesù jew le?

TEŻORI MILL-KELMA T’ALLA

Ġesù għandu l-qawwa li jirxoxta lill-maħbubin tagħna

Meta nimmeditaw fuq rakkonti tal-irxoxt fil-Bibbja, il-fidi tagħna tissaħħaħ fl-irxoxt li se jseħħ fil-futur.

GĦIX BĦALA KRISTJAN

Uża bis-sengħa l-għodda li għandna fil-Kaxxa tal-Għodda tat-Tagħlim

Sabiex ngħallmu b’mod effettiv, hemm bżonn nitgħallmu nużaw l-għodda tagħna sew. X’inhi l-għodda prinċipali tagħna? Kif nistgħu nużaw aħjar il-Kaxxa tal-Għodda tat-Tagħlim tagħna?