Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 GĦANJA 43

Talba taʼ ringrazzjament

Agħżel rekording bl-awdjo
Talba taʼ ringrazzjament
DEHRA

(Salm 95:2)

 1. 1. Alla Ġeħova, ’nfaħħruk il-​ħin kollu.

  Nirringrazzjawk, O Missier, f’tagħna t-​talb.

  Fik żgur nafdaw u naqduk b’ruħna kollha,

  Għax int tħarisna u tgħożżna mill-​qalb.

  Kuljum nitolbu għall-​maħfra divina

  Għax imperfetti, bid-​dnub imtaqqlin.

  Kemm aħna grati għall-​fidwa taʼ Ibnek.

  Nirringrazzjawk għax taf li lkoll dgħajfin.

 2. 2. Grati li wrejt tant imħabba w qalb tajba.

  Dan iressaqna qrib tiegħek Missier.

  Għinna naqduk u insiru l-​ħbieb tiegħek,

  Nibqgħu leali w nobduk b’mod sinċier.

  Ferm napprezzaw li b’kuraġġ int timliena.

  B’tiegħek l-​ispirtu ilkoll megħjunin.

  Jalla naqduk b’ferħ u nkunu modesti;

  Grazzi Ġeħova għax tħobb lill-​ġwejdin.