Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 GĦANJA 42

It-talba tal-qaddej t’Alla

Agħżel rekording bl-awdjo
It-talba tal-qaddej t’Alla
DEHRA

(Efesin 6:18)

 1. 1. Alla Missier taʼ kull affezzjoni,

  Biex tqaddes ’l ismek daqt tieħu azzjoni.

  Ħa tiġi s-​Saltna b’Ibnek li ħtart.

  U sseħħ ir-​rieda tiegħek hawn fuq l-​art.

  Din se ġġib fit-​tmiem l-​inkwiet,

  U se tferraʼ tant barkiet.

 2. 2. Grazzi, Missier, għal kulma tagħtina,

  Bosta barkiet int tajt kuljum għalina.

  Dehen u għarfien tagħtina Mulej.

  Aħna bik ngħixu, l-​għerf minnek żgur ġej.

  Ngħidu grazzi lkoll mill-​qalb;

  Infaħħruk kuljum fit-​talb.

 3. 3. Biki u ʼnkwiet f’did-​dinja inġarrbu.

  Biss fik nafdaw; permezz tiegħek nitfarrġu.

  Tagħna t-​tagħbija ġġorr int kuljum;

  Ma naqtgħux qalbna għax magħna int tkun.

  Għinna nagħmlu kulma trid

  B’mod leali lejk, O Sid.