Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 GĦANJA 4

“Ġeħova huwa r-Ragħaj tiegħi”

Agħżel rekording bl-awdjo
“Ġeħova huwa r-Ragħaj tiegħi”
DEHRA

(Salm 23)

 1. 1. Ġeħova huwa r-​Ragħ’j tiegħi;

  Fejn jimxi jien se nsegwih.

  Kull tama, xewqa, w kulmʼgħandi bżonn

  Hu dejjem ikun jaf bih.

  Fl-​għelieqi jħaddru jmexxini,

  Fejn nikseb il-​barka w kenn.

  Jiggwidani dejjem bi mħabbtu stess

  Fejn sliem u serħan żgur hemm.

  Hu jiggwidani bi mħabbtu stess

  Fejn sliem u serħan żgur hemm.

 2. 2. Kemm huma ġusti triqatek;

  Kull waħda iġġib serħan.

  B’hekk għinni nimxi bil-​fedeltà,

  B’tifħir ’l ismek kbir, Sovran.

  Bl-​għasluġ ir-​ragħaj iħarisni,

  Fil-​post taʼ dlam kbir hu qrib,

  B’hekk imbeżżaʼ jien qatt ma nkun għaliex

  Int Alla u wkoll Ħabib.

  Imbeżżaʼ jien qatt ma nkun għaliex

  Int Alla u wkoll Ħabib.

 3.  3. Ġeħova inti r-​Ragħ’j tiegħi;

  Tmexxini f’post taʼ mistrieħ.

  Tagħmilli l-​qalb u ssaħħaħni ferm;

  Kull bżonn tiegħi tieħu ħsieb.

  It-​tama tiegħi bħal ankra,

  U fik jien nittama żgur.

  Int tħarisni dejjem bil-​lealtà

  U mħabbtek għalija tfur.

  Tħarisni dejjem bil-​lealtà

  U mħabbtek għalija tfur.

(Ara wkoll Salm 28:9; 80:1.)