Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 GĦANJA 28

Niksbu l-ħbiberija taʼ Ġeħova

Agħżel rekording bl-awdjo
Niksbu l-ħbiberija taʼ Ġeħova
DEHRA

(Salm 15)

 1. 1. Min veru jafek sew?

  Min midħla tiegħek sar?

  Int lil min tafda? Ma’ min ħabib?

  Min jgħix f’taʼ Alla d-​dar?

  Kull min tant Kliemek jgħożż

  U għandu fidi fik.

  Dak li leali, li hu tant ġust,

  Jgħix ħajtu biss għalik.

 2. 2. Min jistaʼ jersaq lejk?

  Min hu ħabib tassew?

  Min hu li jferrħek u għaxqa jtik?

  Min b’ismu int taf sew?

  Kull min jobdik mill-​qalb,

  ’L ismek jagħtih unur.

  Min onest f’qalbu, umli, ħanin,

  U tant leali jkun.

 3. 3. Fuqek nistrieħu Jah,

  B’talb niftħu qalbna lkoll.

  Bi mħabba tgħaqqad, b’rabta fis-​sod,

  Tieħu tant ħsiebna wkoll.

  Miegħek nixtiequ żgur

  Li nibqgħu ħbieb mill-​qrib.

  L-​ebda sħubija isbaħ ma ssib;

  Inti l-​aħjar Ħabib.