Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 GĦANJA 19

L-Ikla taʼ Filgħaxija tal-Mulej

Agħżel rekording bl-awdjo
L-Ikla taʼ Filgħaxija tal-Mulej
DEHRA

(Mattew 26:26-​30)

 1. 1. Ġeħova, Missierna fis-​sema,

  O kemm hu qaddis dan il-​lejl!

  Żmien twil ilu wrejt dan—li int kbir u Setgħan,

  Tant għaref u ġust, tħobb bla kejl.

  Il-​Qbiż ġab lin-​nies protezzjoni

  U niesek b’hekk ġew meħlusin.

  Sekli wara, l-​Mulej b’demmu sar il-​Feddej;

  Profeziji b’hekk ġew imwettqin.

 2. 2. L-​inbid u il-​ħobż ifakkruna

  F’kemm kellek int tħallas prezz kbir.

  ʼL Ibnek bgħatt mis-​smewwiet;

  dan ġab bosta barkiet.

  Hu dejjem obdiek bla tgergir.

  Tant grati, li nżommu t-​Tifkira;

  F’dal-​lejl ilkoll nimmeditaw.

  Bil-​mewt t’Ibnek prezzjuż

  ħlist lid-​dinja mid-​dnub,

  B’hekk ilkoll għandna ċ-​ċans li nsalvaw.

 3.  3. Ilkoll miġburin hawn quddiemek

  Biex grazzi ngħidulek f’dal-​lejl;

  ’L Ibnek bgħatt mis-​smewwiet,

  bʼhekk għalina hu miet.

  L-​imħabba li għandkom bla kejl.

  O kemm tonorak it-​Tifkira,

  Din tgħinna biex qatt ma negħjew.

  Kuljum nogħġbu l-​Ħallieq; taʼ Ġesù nsegwu t-​triq,

  U b’hekk niksbu il-​ħajja tassew.