Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 LEZZJONI 75

Ix-Xitan jittanta lil Ġesù

Ix-Xitan jittanta lil Ġesù

Wara li Ġesù tgħammed, l-​ispirtu qaddis ħadu fid-​deżert. Hu kellu ħafna ġuħ għax ma kien kiel xejn għal 40 ġurnata. Imbagħad, ix-​Xitan ġie biex jittanta lil Ġesù u qallu: ‘Jekk int vera l-​Iben t’Alla, għid lil dan il-​ġebel isir ħobż.’ Imma Ġesù wieġbu mill-​Iskrittura billi qallu: ‘Hu miktub li l-​bniedem mhux bil-​ħobż biss jgħix, imma billi jismaʼ minn kull kelma li jgħid Ġeħova.’

Wara dan, ix-​Xitan reġaʼ ttanta lil Ġesù: ‘Jekk int vera l-​Iben t’Alla, aqbeż mill-​iktar parti għolja tat-​tempju. Hemm miktub li Alla jibgħatlek l-​anġli tiegħu biex jilqgħuk.’ Imma Ġesù reġaʼ wieġbu mill-​Iskrittura billi qallu: ‘Hu miktub li m’għandekx tgħaddi lil Ġeħova minn prova.’

Imbagħad, Satana wera lil Ġesù s-​saltniet kollha tad-​dinja u r-​rikkezzi u l-​glorja tagħhom, u qallu: ‘Dawn is-​saltniet u l-​glorja tagħhom kollha nagħtihomlok jekk tagħmilli att wieħed taʼ qima.’ Imma Ġesù wieġbu: ‘Mur ’l hemm, Satana! Hu miktub li għandek tqim biss lil Ġeħova.’

Wara, ix-​Xitan telaq. Imbagħad ġew l-​anġli u taw l-​ikel lil Ġesù ħalli jiekol. Minn dak inhar ’il quddiem, Ġesù pprietka l-​aħbar tajba tas-​Saltna. Dan kien ix-​xogħol li għalih hu kien intbagħat fuq l-​art biex jagħmel. In-​nies kienu jieħdu pjaċir jisimgħu dak li kien jgħallimhom, u kull fejn kien imur kienu jmorru warajh.

“Meta [ix-​Xitan] jigdeb, jitkellem skond il-​karattru tiegħu, għax hu giddieb u missier il-​gidba.”—Ġwanni 8:44