Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 LEZZJONI 76

Ġesù jkeċċi lill-bejjiegħa mit-tempju

Ġesù jkeċċi lill-bejjiegħa mit-tempju

Madwar ix-​xahar t’April tas-​sena 30, Ġesù mar Ġerusalemm. Ħafna nies kienu ġew fil-​belt minħabba l-​festa tal-​Qbiż. Bħala parti miċ-​ċelebrazzjoni, huma kienu joffru sagrifiċċji tal-​annimali fit-​tempju. Xi nies kienu jġibu l-​annimali magħhom, imma oħrajn kienu jixtruhom minn Ġerusalemm.

Meta Ġesù mar fit-​tempju, hu ra xi nies ibigħu l-​annimali hemmhekk. Huma kienu qed jaqilgħu l-​flus għalihom infushom fid-​dar taʼ Ġeħova! Ġesù x’għamel? Hu għamel frosta mill-​ħbula u keċċa mit-​tempju lin-​nagħaġ u l-​baqar. Qaleb l-​imwejjed tas-​sarrafa tal-​flus u xerrdilhom il-​flus mal-​art. Ġesù qal lil dawk li kienu qed  ibigħu l-​ħamiem: ‘Neħħu dawn minn hawn! Tibqgħux tagħmlu dar Missieri post tan-​negozju!’

In-​nies li kienu fit-​tempju baqgħu mbellhin b’dak li għamel Ġesù. Id-​dixxipli tiegħu ftakru fil-​profezija dwar il-​Messija li tgħid: ‘Jien ħa jkolli mħabba kbira għad-​dar taʼ Ġeħova.’

Iktar tard, fis-​sena 33, Ġesù keċċa l-​bejjiegħa ’l barra mit-​tempju għat-​tieni darba. Hu ma kien se jħalli lil ħadd juri nuqqas taʼ rispett lejn id-​dar taʼ Missieru.

“Ma tistgħux tkunu lsiera t’Alla u tal-​flus.”—Luqa 16:13