Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 LEZZJONI 69

L-anġlu Gabrijel iżur lil Marija

L-anġlu Gabrijel iżur lil Marija

Eliżabetta kellha tfajla tiġi minnha jisimha Marija, li kienet tgħix fil-​belt taʼ Nazaret fil-​Galilija. Marija kienet għarusa lil Ġużeppi li kien mastrudaxxa. Meta Eliżabetta kellha sitt xhur tqala, l-​anġlu Gabrijel ġie jżur lil Marija. Hu qalilha: ‘Il-​paċi miegħek, Marija. Int ġejt favorita bil-​kbir minn Ġeħova.’ Hi ma fehmitx x’ried ifisser Gabrijel b’dan il-​kliem. Imbagħad qalilha: ‘Int se toħroġ tqila u jkollok tifel, u trid issemmih Ġesù. Hu se jmexxi bħala Sultan u s-​Saltna tiegħu se tibqaʼ għal dejjem.’

Marija qaltlu: ‘Imma jien verġni. Kif jistaʼ jkun li jkolli tarbija?’ Gabrijel wiġibha: ‘Għal Ġeħova kollox hu possibbli. L-​ispirtu qaddis se jiġi fuqek u int ikollok tifel. Anki Eliżabetta li tiġi minnek hi tqila.’ Imbagħad Marija qalet: ‘Jien l-​ilsira taʼ Ġeħova. Ħa jsir minni skont dak li għedt.’

 Marija marret iżżur lil Eliżabetta li kienet toqgħod f’belt qalb l-​għoljiet. Meta Marija sellmitilha, Eliżabetta ħasset it-​tarbija f’żaqqha taqbeż. Mimlija bl-​ispirtu qaddis, qaltilha: ‘Marija, Ġeħova bierkek. Huwa privileġġ kbir għalija li jkolli omm il-​Messija f’dari.’ Marija qalet: ‘Jien infaħħar lil Ġeħova b’qalbi kollha.’ Hi baqgħet maʼ Eliżabetta għal tliet xhur, imbagħad marret lura lejn darha f’Nazaret.

Meta Ġużeppi sar jaf li Marija kien se jkollha tarbija, hu ma riedx jibqaʼ għarus magħha. Imma anġlu deherlu f’ħolma u qallu: ‘Tibżax tiżżewwiġha lil Marija. Hi m’għamlet xejn ħażin.’ Għalhekk, Ġużeppi ddeċieda li jiżżewwiġha.

‘Kulma Ġeħova jogħġbu jagħmel jagħmlu fis-​smewwiet u fl-​art.’—Salm 135:6