Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Introduzzjoni għal sezzjoni 1

Introduzzjoni għal sezzjoni 1

Il-​Bibbja tibda billi tirrakkonta dwar il-​ħolqien li naraw b’għajnejna. B’hekk tgħinna napprezzaw l-​affarijiet tant sbieħ li Ġeħova għamel fis-​sema u fuq l-​art. Jekk int ġenitur, għin lil bintek jew lil ibnek biex jara u japprezza l-​varjetà tal-​għaġeb li hemm fil-​ħolqien. Iġbed l-​attenzjoni dwar kif Alla ħalaq lill-​bniedem biex ikun aqwa mill-​annimali, billi tah l-​abbiltà li jitkellem, jirraġuna, jivvinta affarijiet differenti, ikanta, u jitlob. Għinu jkabbar l-​apprezzament tiegħu għall-​qawwa u l-​għerf taʼ Ġeħova u speċjalment għall-​imħabba li Hu għandu lejn il-​ħolqien kollu tiegħu—inkluż kull wieħed u waħda minna.

F'DIN IT-TAQSIMA

LEZZJONI 1

Alla għamel is-sema u l-art

Il-Bibbja tgħid li Alla ħalaq is-sema u l-art. Alla għala ħalaq anġlu wieħed qabel kollox u qabel kulħadd?

LEZZJONI 2

Alla ħalaq l-ewwel raġel u mara

Alla ħalaq l-ewwel raġel u mara u poġġiehom fil-ġnien tal-Għeden. Hu ried li jkollhom it-tfal u jagħmlu l-art kollha ġenna.