Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 KAPITLU 97

It-tixbiha tal-ħaddiema fl-għalqa tad-dwieli

It-tixbiha tal-ħaddiema fl-għalqa tad-dwieli

MATTEW 20:1-​16

  • IL-​ĦADDIEMA TAL-​“AĦĦAR” FL-​GĦALQA TAD-​DWIELI JSIRU TAL-​“EWWEL”

Ġesù għadu kemm qal lis-​semmiegħa tiegħu fil-​Perija li “ħafna li huma l-​ewwel ikunu l-​aħħar u taʼ l-​aħħar l-​ewwel.” (Mattew 19:30) Hu jenfasizza din l-​istqarrija b’tixbiha dwar ħaddiema f’għalqa tad-​dwieli:

“Is-​saltna tas-​smewwiet hi bħal wieħed sid t’għalqa li ħareġ kmieni fil-​għodu biex isib ħaddiema għall-​għalqa tad-​dwieli tiegħu. Wara li ftiehem mal-​ħaddiema li jagħtihom dinar kuljum, bagħathom fl-​għalqa tiegħu. Ħareġ ukoll madwar it-​tielet siegħa u ra oħrajn weqfin bla xogħol fis-​suq; u lil dawn qalilhom, ‘Morru intom ukoll fl-​għalqa tad-​dwieli, u nagħtikom dak li hu ġust.’ U dawn marru. Reġaʼ ħareġ għall-​ħabta tas-​sitt siegħa u d-​disaʼ siegħa u għamel l-​istess. Fl-​aħħarnett, madwar il-​ħdax-​il siegħa ħareġ u sab oħrajn weqfin, u qalilhom, ‘Għala qgħadtu weqfin hawnhekk il-​jum kollu bla xogħol?’ Qalulu, ‘Għax ħadd ma qabbadna.’ Qalilhom, ‘Morru intom ukoll fl-​għalqa tad-​dwieli.’”—Mattew 20:1-​7.

Is-​semmiegħa taʼ Ġesù x’aktarx li jaħsbu f’Alla Ġeħova meta jisimgħu l-​frażijiet “is-​saltna tas-​smewwiet” u “sid t’għalqa.” L-​Iskrittura tiddeskrivi lil Ġeħova bħala sid t’għalqa tad-​dwieli, li kienet tirrappreżenta l-​ġens t’Iżrael. (Salm 80:8, 9; Isaija 5:3, 4) Dawk fil-​patt tal-​Liġi huma mxebbhin maʼ ħaddiema fl-​għalqa tad-​dwieli. Iżda Ġesù mhuwiex qed jagħti tixbiha dwar il-​passat. Qed jiddeskrivi sitwazzjoni li teżisti fi żmienu.

Il-​mexxejja reliġjużi, bħall-​Fariżej li reċentement ipprovaw jittestjawh fuq id-​divorzju, suppost qed jaħdmu bla waqfien fis-​servizz t’Alla. Huma bħal ħaddiema full-​time li jistennew ħlas sħiħ, u l-​paga hi dinar għal ġurnata xogħol.

Il-​qassisin u oħrajn f’dan il-​grupp iqisu lil-​Lhud komuni bħala li jaqdu lil Alla imma mhux daqshom, bħallikieku huma ħaddiema part-​time fl-​għalqa tad-​dwieli t’Alla. Fit-​tixbiha taʼ Ġesù, dawn huma l-​irġiel li jiġu impjegati “madwar it-​tielet siegħa” (id-​disgħa taʼ filgħodu) jew iktar tard fil-​ġurnata—fis-​sitt siegħa, fid-​disaʼ siegħa, u fl-​aħħar fil-​ħdax-​il siegħa (il-​ħamsa taʼ wara nofsinhar).

L-​irġiel u n-​nisa li jsegwu lil Ġesù huma meqjusin bħala nies ‘misħutin.’ (Ġwanni 7:49) Għall-​biċċa l-​kbira taʼ ħajjithom huma ħadmu bħala sajjieda jew f’xogħol manwali ieħor. Imbagħad, fil-​ħarifa tas-​sena 29 WK, “sid l-​għalqa tad-​dwieli” bagħat lil Ġesù biex isejjaħ lil dawn in-​nies umli ħalli jaħdmu għal Alla bħala dixxipli taʼ Kristu. Dawn huma dawk tal-​“aħħar” li jsemmi Ġesù, il-​ħaddiema li jibdew jaħdmu fl-​għalqa tad-​dwieli fil-​11-​il siegħa.

Ġesù jispiċċa t-​tixbiha tiegħu billi jiddeskrivi x’jiġri fl-​aħħar tal-​ġurnata tax-​xogħol: “X’ħin sar fil-​għaxija, sid l-​għalqa tad-​dwieli qal lil dak li kien qed jiħodlu ħsieb, ‘Sejjaħ lill-​ħaddiema u agħtihom il-​paga; ibda b’taʼ l-​aħħar u spiċċa b’taʼ l-​ewwel.’ Meta ġew l-​irġiel li bdew jaħdmu fil-​ħdax-​il siegħa, ngħataw dinar kull wieħed. Għalhekk, meta ġew taʼ l-​ewwel, ħasbu li kienu se jingħataw iktar; imma huma tħallsu wkoll bir-​rata taʼ dinar. Malli ħaduh bdew igergru kontra s-​sid u qalulu, ‘Dawn taʼ l-​aħħar taw siegħa xogħol u int xorta stmajthom daqsna li ssaportejna t-​toqol tal-​jum u s-​sħana tikwi!’ Imma biex iwieġeb lil wieħed minnhom, qallu, ‘Sieħbi, lilek m’iniex nonqsok. Mhux dinar ftehemna li nagħtik? Ħu dak li hu tiegħek u mur. Lil dan taʼ l-​aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax skond il-​liġi nagħmel li rrid bi ħwejġi? Jew għajnek hi mill-​agħar għax jien tajjeb?’ B’dan il-​mod, taʼ l-​aħħar jiġu l-​ewwel, u taʼ l-​ewwel l-​aħħar.”—Mattew 20:8-​16.

 Id-​dixxipli għandhom mnejn jaħsbu dwar l-​aħħar parti tat-​tixbiha taʼ Ġesù. Il-​mexxejja reliġjużi Lhud, li jqisu lilhom infushom tal-​“ewwel,” kif se jsiru tal-​“aħħar”? U d-​dixxipli taʼ Ġesù kif se jsiru tal-​“ewwel”?

Id-​dixxipli taʼ Ġesù, li l-​Fariżej u oħrajn iqisuhom tal-​“aħħar,” għandhom l-​opportunità li jsiru tal-​“ewwel,” u b’hekk jirċievu ħlas sħiħ. Meta Ġesù jmut, Ġerusalemm tal-​art se titwarrab u minflokha Alla se jagħżel ġens ġdid, “l-​Israel t’Alla.” (Galatin 6:16; Mattew 23:38) Ġwanni l-​Battista rrefera għal dawn l-​uħud meta tkellem dwar magħmudija bl-​ispirtu qaddis li kellha ssir fil-​futur. Dawk li kienu tal-​“aħħar” se jkunu minn tal-​ewwel biex jirċievu din il-​magħmudija u biex jingħataw il-​privileġġ li jkunu xhieda taʼ Ġesù “sa l-​iktar parti mbiegħda taʼ l-​art.” (Atti 1:5, 8; Mattew 3:11) Jekk id-​dixxipli jifhmu bis-​sħiħ il-​bidla drammatika li Ġesù qed jirreferi għaliha, huma forsi jistgħu jistennew li se jiffaċċjaw rabja kbira min-​naħa tal-​mexxejja reliġjużi, li se jsiru tal-​“aħħar.”