Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 KAPITLU42

Ġesù jċanfar lill-Fariżej

Ġesù jċanfar lill-Fariżej

MATTEW 12:33-​50 MARKU 3:31-​35 LUQA 8:19-​21

  • ĠESÙ JITKELLEM DWAR ‘IS-​SINJAL TAʼ ĠONA’

  • ID-​DIXXIPLI HUMA EQREB TIEGĦU MINN FAMILTU

Billi jiċħdu l-​fatt li Ġesù jkeċċi d-​demonji bil-​qawwa t’Alla, l-​iskribi u l-​Fariżej qed jirriskjaw li jidgħu kontra l-​ispirtu qaddis. Allura, man-​naħa taʼ min se jżommu—t’Alla jew taʼ Satana? Ġesù jgħid: “Jew tagħmlu s-​siġra tajba bi frott tajjeb jew tagħmlu s-​siġra mħassra bi frott imħassar; għax is-​siġra mill-​frott tagħha tingħaraf.”—Mattew 12:33.

L-​akkuża li l-​frott tajjeb li qed jagħmel Ġesù, jiġifieri li jkeċċi d-​demonji, huwa minħabba li jaqdi lil Satana, hija bluha. Bħalma Ġesù qal ċar u tond fil-​prietka tiegħu taʼ fuq il-​Muntanja, jekk il-​frott hu tajjeb, is-​siġra hi tajba, mhux imħassra. Għalhekk, il-​frott tal-​Fariżej, jiġifieri l-​akkużi bla sens tagħhom kontra Ġesù, x’jikxef? Li huma mħassrin. Ġesù jgħidilhom: “Nisel il-​lifgħat, kif tistgħu tgħidu affarijiet tajbin, meta intom ħżiena? Għax mill-​abbundanza tal-​qalb jitkellem il-​fomm.”—Mattew 7:16, 17; 12:34.

Iva, kliemna jirrifletti l-​kundizzjoni taʼ qalbna u jipprovdi bażi għal ġudizzju. Għalhekk, Ġesù jgħid: “Ngħidilkom li kull ħaġa bla siwi li jgħidu l-​bnedmin iridu jagħtu kont tagħha f’Jum il-​Ġudizzju; għax bi kliemek tiġi dikjarat ġust, u bi kliemek tiġi kundannat.”—Mattew 12:36, 37.

Minkejja l-​għemejjel setgħanin li qed jagħmel Ġesù, l-​iskribi u l-​Fariżej iridu iktar: “Għalliem, irridu naraw xi sinjal mingħandek.” Kemm jekk personalment rawh jagħmel il-​mirakli u kemm jekk le, hemm biżżejjed xhieda li raw b’għajnejhom stess dak li qed iwettaq. Ġesù b’hekk jistaʼ jgħid lil dawn il-​mexxejja Lhud: “Ġenerazzjoni mill-​agħar u adultera tibqaʼ tfittex sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalha ħlief dak tal-​profeta Ġona.”—Mattew 12:38, 39.

Ġesù ma jħallihomx iħabblu moħħhom dwar xi jrid ifisser, hu jispjega: “Bħalma Ġona dam tlett ijiem u tliet iljieli f’żaqq ħuta kbira, hekk Bin il-​bniedem idum tlett ijiem u tliet iljieli fil-​qalba taʼ l-​art.” Ġona nbelaʼ minn ħuta kbira ħafna imma mbagħad ħareġ minnha bħallikieku ġie rxoxtat. B’hekk, Ġesù jbassar li hu nnifsu se jmut u fit-​tielet jum jiġi mqajjem. Meta dan iseħħ iktar ’il quddiem, il-​mexxejja Lhud jiċħdu ‘s-​sinjal taʼ Ġona,’ billi jirrifjutaw li jindmu u jinbidlu. (Mattew 27:63-​66; 28:12-​15) B’kuntrast, “l-​irġiel taʼ Ninwe” nidmu wara li Ġona ppritkalhom, u allura huma se jikkundannaw lil din il-​ġenerazzjoni. Ġesù jgħid ukoll li bl-​eżempju tagħha, is-​sultana taʼ Xeba se tikkundannahom bl-​istess mod. Hi xtaqet tismaʼ l-​għerf taʼ Salamun u tgħaxxqet tisimgħu. Issa, jgħid Ġesù,  “xi ħadd akbar minn Salamun qiegħed hawn.”—Mattew 12:40-​42.

Ġesù jqabbel is-​sitwazzjoni taʼ din il-​ġenerazzjoni mill-​agħar maʼ raġel li minnu ħareġ spirtu mhux nadif. (Mattew 12:45) Peress li r-​raġel ma jimliex il-​vojt b’affarijiet tajbin, l-​ispirtu mill-​agħar jerġaʼ lura b’sebaʼ spirti agħar minnu u jippossessawh. Bl-​istess mod, il-​ġens t’Iżrael kien ġie mnaddaf u kien inbidel għall-​aħjar—bħal dak ir-​raġel li minnu ħareġ l-​ispirtu mhux nadif. Imma l-​ġens ċaħad lill-​profeti t’Alla, u spiċċa biex oppona lil dan il-​wieħed li b’mod ċar għandu l-​ispirtu t’Alla, jiġifieri lil Ġesù. Dan juri li l-​kundizzjoni tal-​ġens hi agħar milli kienet fil-​bidu.

Waqt li Ġesù qed jitkellem, jaslu ommu u ħutu u joqogħdu f’tarf il-​folla. Xi wħud li qegħdin bilqiegħda ħdejh jgħidu: “Ommok u ħutek qegħdin barra u jridu jarawk.” Ġesù mbagħad juri kemm iħossu qrib tad-​dixxipli tiegħu, li għalih huma bħal aħwa subien u bniet u ommijiet. Hu jipponta lejn id-​dixxipli tiegħu u jgħid: “Ommi u ħuti huma dawn li jisimgħu l-​kelma t’Alla u jagħmluha.” (Luqa 8:20, 21) B’hekk juri li avolja r-​rabta li għandu maʼ qrabatu hi prezzjuża, ir-​relazzjoni li għandu mad-​dixxipli tiegħu hi saħansitra iktar prezzjuża. Kemm hi ħaġa mill-​isbaħ li aħna jkollna din ir-​rabta spiritwali maʼ ħutna, speċjalment meta oħrajn jiddubitaw fina jew imaqdru x-​xogħlijiet tajbin tagħna!