Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Indiċi tat-tixbihat (Parabboli)

Indiċi tat-tixbihat (Parabboli)

In-​numri jirreferu għall-​kapitli.

armla u mħallef 94

bdiewa joqtlu bin is-​sid 106

bdiewa qattiela 106

bieb id-​dejjaq 35

dar mibnija fuq il-​blat 35

dielja vera 120

drakma mitlufa 85

drapp ġdid fuq libsa antika 28

festa tat-​tieġ taʼ sultan 107

fidi daqs żerriegħa tal-​mustarda 89

ġemel jgħaddi minn għajn taʼ labra 96

għajn taʼ labra 96

għasafar u ġilji 35

għaxar verġni 112

ħabib persistenti 74

ħaddiema fl-​għalqa tad-​dwieli 97

ħaddiema jitħallsu dinar 97

ħmira mħallta mad-​dqiq 43

ħmira tal-​Fariżej 58

iben il-​ħali 86

iben li kien mitluf 86

ilsir leali u għaqli 111

ilsir li jidħol mill-​għalqa 89

ilsir li ma jurix ħniena 64

ilsiera jistennew lil sidhom jiġi lura 78

inbid ġdid, ġlud tal-​inbid qodma 28

isaffu nemusa, jibilgħu ġemel 109

kollettur tat-​taxxi u Fariżew 94

melħ tal-​art 35

min irid jibni torri 84

miniet 100

missier lest li jagħti għotjiet tajbin 35

mistidnin iġibu l-​iskużi 83

nagħaġ u mogħoż 114

nagħġa mitlufa 63

pedament taʼ dar 35

perla taʼ valur kbir 43

perli quddiem il-​ħnieżer 35

poġġa idu fuq il-​moħriet 65

prokuratur leali 78

prokuratur mhux sewwa 87

qamħa tmut, imbagħad tagħti l-​frott 103

qamħ u sikrana 43

qroqqa tiġbor il-​flieles tagħha 110

raġel għani li bena l-​imħażen 77

raġel għani u Lazzru 88

raġel li jiżraʼ 43

raġel li jiżraʼ, jorqod 43

Ragħaj mill-​Aħjar 80

sajjieda tal-​bnedmin 22

Saltna bħal żerriegħa tal-​mustarda 43

Samaritan qalbu tajba 73

siġra tat-​tin 79

spirtu mhux nadif jiġi lura 42

stieden lill-​foqra għal festa 83

sultan jaħfer dejn kbir 64

sultan jaħsibha qabel jiggwerra 84

tagħżilx l-​iktar post prominenti 83

talenti 113

teżor moħbi f’għalqa 43

tibna f’għajn ħuk 35

tfal fis-​suq 39

tinstab id-​drakma 85

xibka kbira 43

żewġt irġiel li kellhom id-​dejn 40

żewġt itfal jintbagħtu fl-​għalqa tad-​dwieli 106

żrieragħ li jaqgħu f’ħamrija differenti 43

INDIĊI TAL-​KAXXI

“Għaddewlhom il-​jiem tal-​purifikazzjoni” 6

Vjaġġi taʼ ferħ 10

Min kienu s-​Samaritani? 19

Nies maħkumin mid-​demonji 23

Tixbihat dwar is-​sawm 28

Jgħallem permezz tar-​ripetizzjoni 35

L-​għaraq tiegħu hu bħal qtar tad-​demm 123

L-​Għalqa tad-​Demm 127

Is-​swat 129

“Sammru maʼ zokk” 132