Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 L-1 TAQSIMA

Ġrajjiet li jwasslu sal-ministeru taʼ Ġesù

“Dan ikun kbir.”—Luqa 1:32

Ġrajjiet li jwasslu sal-ministeru taʼ Ġesù

F'DIN IT-TAQSIMA

KAPITLU 1

Żewġ messaġġi mingħand Alla

L-anġlu Gabrijel iwassal messaġġi li kienu diffiċli biex jitwemmnu.

KAPITLU 2

Ġesù jiġi onorat qabel ma jitwieled

Eliżabetta u t-tarbija tagħha li kienet għadha ma twilditx, kif onoraw lil Ġesù?

KAPITLU 3

Jitwieled xi ħadd biex iħejji t-triq

Malli Żakkarija b’miraklu jerġaʼ jibda jitkellem, hu jlissen profezija importanti.

KAPITLU 4

Marija—Tqila imma mhix miżżewġa

Ġużeppi jemminha lil Marija meta tgħidlu li hi mhijiex tqila minn xi raġel ieħor imma mill-ispirtu qaddis?

KAPITLU 5

It-twelid taʼ Ġesù—Fejn u meta?

Kif nafu li Ġesù ma twilidx fil-25 taʼ Diċembru?

KAPITLU 6

L-iben li kien imwiegħed

Meta Ġużeppi u Marija jieħdu lil Ġesù fit-tempju bħala tarbija, żewġ Iżraelin imdaħħlin fiż-żmien jipprofetizzaw dwar il-futur taʼ Ġesù.

KAPITLU 7

L-astrologi jżuru lil Ġesù

Il-kewkba li raw fil-Lvant għala ħadithom l-ewwel għand is-sultan qattiel Erodi u mhux għand Ġesù?

KAPITLU 8

Jaħarbu minn ħakkiem mill-agħar

Jitwettqu tliet profeziji Bibliċi konnessi mal-Messija kmieni fil-ħajja taʼ Ġesù.

KAPITLU 9

Jitrabba f’Nazaret

Ġesù kemm kellu ħutu?

KAPITLU 10

Il-familja taʼ Ġesù tivvjaġġa lejn Ġerusalemm

Ġużeppi u Marija jippanikjaw meta ma jistgħux isibu lil Ġesù, filwaqt li hu ma jistax jifhem għala ma kinux jafu fejn għandhom ifittxuh mill-ewwel.

KAPITLU 11

Ġwanni l-Battista jħejji t-triq

Meta jmorru għandu xi Fariżej u Sadduċej, Ġwanni jikkundannahom. Għala?