Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 IT-2 TAQSIMA

Il-bidu tal-ministeru taʼ Ġesù

“Ara, il-​Ħaruf tʼAlla li jneħħi d-​dnub.”—Ġwanni 1:29

Il-bidu tal-ministeru taʼ Ġesù

F'DIN IT-TAQSIMA

KAPITLU 12

Ġesù jitgħammed

Ġesù għala tgħammed jekk qatt ma dineb?

KAPITLU 13

Tgħallem mill-mod kif Ġesù ffaċċja t-tentazzjonijiet

It-tentazzjoni taʼ Ġesù tagħti prova taʼ żewġ fatti importanti dwar ix-Xitan.

KAPITLU 14

Ġesù jibda jagħmel dixxipli

Xi kkonvinċa l-ewwel sitt dixxipli taʼ Ġesù li kienu sabu lill-Messija?

KAPITLU 15

Iwettaq l-ewwel miraklu tiegħu

Ġesù juri lil ommu li issa Missieru tas-sema qed jgħidlu x’għandu jagħmel u mhux hi.

KAPITLU 16

Ġesù juri żelu għall-qima vera

Il-Liġi t’Alla ppermettiet lin-nies jixtru l-annimali għas-sagrifiċċji minn Ġerusalemm, allura Ġesù għala rrabja mal-merkanti fit-tempju?

KAPITLU 17

Hu jgħallem lil Nikodemu billejl

Xi jfisser li wieħed ‘jitwieled mill-ġdid’?

KAPITLU 18

Ġesù jżid fl-attività hekk kif Ġwanni jnaqqas

Id-dixxipli taʼ Ġwanni l-Battista jgħiru, avolja Ġwanni nnifsu ma jgħirx.

KAPITLU 19

Jgħallem lil mara Samaritana

Ġesù jgħidilha xi ħaġa li milli jidher għadu ma qalx lil xi ħadd ieħor.