Imita l-fidi tagħhom

Kif nistgħu nibbenefikaw issa billi nitgħallmu dwar irġiel u nisa taʼ fidi li jissemmew fil-Bibbja?

Linja Kronoloġika

Il-linja kronoloġika u l-mapep se jgħinuk timmaġina meta u fejn għexu dawn il-karattri Bibliċi li kellhom il-fidi.

Ittra Mingħand il-Ġemgħa li Tiggverna

Il-Ġemgħa li Tiggverna minn qalbha tistieden lil kulħadd biex jibbenefika milli jaqra u jistudja dan il-ktieb personalment u bħala familja.

Introduzzjoni

Il-paġni tal-Bibbja huma mimlijin bi stejjer reali taʼ nisa u rġiel li wrew il-fidi. Kif nistgħu nibbenefikaw mill-eżempji tagħhom?

ABEL

“Għalkemm Miet, Għadu Jitkellem”

X’nistgħu nitgħallmu dwar Abel u l-fidi tiegħu meta vera ftit titkellem dwaru l-Bibbja?

NOÈ

“Mexa ma’ l-Alla l-Veru”

Noè u martu liema sfidi ffaċċjaw huma u jrabbu lil uliedhom? Kif urew fidi billi bnew l-arka?

ABRAHAM

“Il-Missier ta’ Dawk Kollha li Jkollhom il-Fidi”

Abraham kif wera l-fidi? B’liema modi tixtieq timita l-fidi t’Abraham?

RUT

“Fejn Tmur Int, Immur Jien”

Rut għala kienet lesta li titlaq lill-familja tagħha u art twelidha? Xi kwalitajiet uriet li għamluha apprezzata minn Ġeħova?

RUT

“Mara mill-Aħjar”

Għala kien importanti ż-żwieġ taʼ Rut u Bogħaż? Dwar familja x’nistgħu nitgħallmu minn Rut u Nagħomi?

ĦANNA

Fetħet Qalbha m’Alla bit-Talb

Il-fidi ta’ Ħanna f’Ġeħova għenitha tkampa ma’ dak li kien jidher sitwazzjoni impossibbli.

SAMWEL

Hu “Kompla Jikber Quddiem Ġeħova”

X’kien hemm mhux tas-soltu dwar it-tfulija ta’ Samwel? X’għen lil fidi tiegħu tikber meta kien fit-tabernaklu?

SAMWEL

Hu Ssaporta Minkejja d-Diżappunti

Kulħadd jiffaċċja diffikultajiet u diżappunti li jgħaddu minn prova l-fidi tagħna. X’jgħallimna l-fatt li Samwel issaporta?

ABIGAJL

Aġixxiet b’Għaqal

X’nistgħu nitgħallmu miż-żwieġ diffiċli ta’ Abigajl?

ELIJA

Iddefenda l-Qima Pura

Kif nistgħu nimitaw lil Elija meta nitkellmu ma’ dawk li ma jaqblux ma’ dak li tgħallem il-Bibbja?

ELIJA

Baqa’ Jgħasses u Jistenna

Il-profeta Elija kif baqa’ jitlob bla heda waqt li stenna biex titwettaq bis-sħiħ il-wegħda ta’ Ġeħova?

ELIJA

Kiseb il-Faraġ Mingħand Alla Tiegħu

Xi ġrajjiet wasslu lil Elija biex ikollu ħafna dwejjaq, tant li talab biex imut?

ĠONA

Tgħallem mill-Iżbalji Tiegħu

Qatt bżajt bħal Ġona minħabba li beża’ jaċċetta inkarigu? L-istorja tiegħu tgħallimna lezzjonijiet ta’ valur dwar il-paċenzja u l-ħniena ta’ Ġeħova.

ĠONA

Tgħallem Lezzjoni Dwar il-Ħniena

Ir-rakkont ta’ Ġona kif jgħinna neżaminaw lilna nfusna bl-onestà kollha?

ESTER

Iddefendiet lill-Poplu t’Alla

Teħtieġ il-fidi u l-kuraġġ biex turi mħabba li tqanqlek tagħmel sagrifiċċji bħal ta’ Ester.

ESTER

Aġixxiet b’Għaqal, b’Kuraġġ, u bla Egoiżmu

Ester kif aġixxiet bla egoiżmu għal Ġeħova u għall-poplu tiegħu?

MARIJA

“Ara! L-Ilsira ta’ Ġeħova!”

It-tweġiba ta’ Marija lill-anġlu Gabrijel x’turi dwar il-fidi tagħha? Liema kwalitajiet oħra ta’ valur uriet?

MARIJA

Waslet “Għal Konklużjonijiet f’Qalbha”

L-esperjenzi ta’ Marija f’Bethlehem saħħew il-fidi tagħha fil-wegħdi ta’ Ġeħova.

ĠUŻEPPI

Ipproteġa, Ipprovda, u Ppersevera

Ġużeppi b’liema modi pproteġa lil familtu? Għala ħa lil Marija u Ġesù l-Eġittu?

MARTA

“Jien Nemmen”

Marta kif uriet fidi rimarkevoli anke matul żmien ta’ niket?

PIETRU

Issielet Kontra l-Biża’ u d-Dubji

Id-dubju jista’ jkun forza qawwija u distruttiva. Imma Pietru għeleb il-biża’ u d-dubji tiegħu dwar li jsegwi lil Ġesù.

PIETRU

Kien Leali Minkejja l-Provi

Il-fidi u l-lealtà ta’ Pietru kif għenuh jaċċetta korrezzjoni mingħand Ġesù?

PIETRU

Hu Tgħallem mis-Sid X’Inhi l-Maħfra

Ġesù x’għallem lil Pietru dwar il-maħfra? Ġesù kif ta prova li hu ħafer lil Pietru?

Konklużjoni

Kif tistaʼ ssaħħaħ il-fidi tiegħek u żżomm it-tama ċara f’moħħok?