Ersaq qrib lejn Ġeħova

Alla jistiednek tersaq qrib lejh. Dan il-ktieb se jurik mill-Bibbja kif tistaʼ tagħmel proprju dan.

Introduzzjoni

Tistaʼ tifforma rabta m’Alla Ġeħova li ma tispiċċa qatt.

KAPITLU 1

“Dan hu Alla tagħna”

Mosè għala tkellem dwar isem Alla ladarba diġà kien jaf x’inhu?

KAPITLU 2

Tista’ int verament ‘tersaq qrib lejn Alla’?

Alla Ġeħova, il-Ħallieq tas-sema u l-art, jistidinna u jwegħedna.

KAPITLU 3

“Qaddis, qaddis, qaddis” hu Ġeħova

Il-Bibbja għala torbot il-qdusija mas-sbuħija?

KAPITLU 4

Ġeħova hu “kbir fil-qawwa”

Il-qawwa t’Alla ġġegħelna nibżgħu minnu? Iva u le huma t-tnejn risposti tajbin.

KAPITLU 5

Il-qawwa kreattiva—dak ‘li għamel is-sema u l-art’

Mix-xemx enormi tagħna sal-hummingbird ċkejken, il-ħolqien t’Alla jgħallimna xi ħaġa importanti dwaru.

KAPITLU 6

Il-qawwa qerridija—Ġeħova hu “gwerrier”

L-“Alla tal-paċi” għala jagħmel gwerer divini?

KAPITLU 7

Il-qawwa protettiva—“Kenn . . . hu Alla għalina”

Alla jipproteġi lill-qaddejja tiegħu b’żewġ modi imma waħda hi ħafna iktar importanti mill-oħra.

KAPITLU 8

Il-qawwa li jġedded—Ġeħova qed ‘iġedded kollox’

Ġeħova diġà rrestawra l-qima pura. X’se jirrestawra fil-futur?

KAPITLU 9

“Kristu huwa l-qawwa ta’ Alla”

Il-mirakli u t-tagħlim taʼ Ġesù Kristu x’juru dwar Ġeħova?

KAPITLU 10

‘Ixbhu lil Alla’ bil-mod kif tużaw il-qawwa

Għandu mnejn għandek iktar qawwa milli taħseb—kif tistaʼ tużaha għat-tajjeb?

KAPITLU 11

“Ilkoll ġusti t-triqat tiegħu”

Il-ġustizzja t’Alla kif tiġbidna lejh?

KAPITLU 12

“Alla hu inġust?”

Jekk Ġeħova jobgħod l-inġustizzja, għala hi mimlija biha d-dinja?

KAPITLU 13

“Il-Liġi tal-Mulej perfetta”

Kif tistaʼ sistema legali tinkuraġġixxi l-imħabba?

KAPITLU 14

Ġeħova jipprovdi “fidwa għall-kotra”

Prinċipju sempliċi, imma fl-istess ħin profond li jgħinek tersaq eqreb lejn Alla.

KAPITLU 15

Ġesù ‘jwaqqaf il-ġustizzja fuq l-art’

Ġesù kif ħadem favur il-ġustizzja divina fuq l-art fil-passat? Kif qed jagħmel dan issa? U kif se jwaqqaf il-ġustizzja fil-futur?

KAPITLU 16

‘Agħmel dak li hu ġust’ fl-imġiba tiegħek m’Alla

Ġesù għala wissiena: “Tibqgħux tiġġudikaw biex ma tiġux ġudikati”?

KAPITLU 17

‘Kemm huwa profond l-għerf t’Alla!’

L-għerf t’Alla għala hu superjuri saħansitra għall-għarfien, fehma, u dixxerniment tiegħu stess?

KAPITLU 18

L-għerf fil-“Kelma ta’ Alla”

Alla għala uża kittieba umani biex jiktbu l-Bibbja minflok ma uża l-anġli jew jipproduċiha hu nnifsu?

KAPITLU 19

“L-għerf t’Alla f’sigriet sagru”

X’inhu s-sigriet sagru li darba Alla kien ħeba imma issa rrivelah?

KAPITLU 20

“Għaref f’qalbu”—Imma umli

Kif jistaʼ l-Mulej Sovran tal-univers ikun umli?

KAPITLU 21

Ġesù juri x’inhu “l-għerf mingħand Alla”

It-tagħlim taʼ Ġesù għala wassal biex suldati li ntbagħtu biex jarrestawh jirritornaw bla ma arrestawh?

KAPITLU 22

Qiegħed “l-għerf li ġej minn fuq” jaħdem f’ħajtek?

Il-Bibbja tipprovdi erbaʼ modi kif tistaʼ tiżviluppa l-għerf mingħand Alla.

KAPITLU 23

“Hu ħabbna l-ewwel”

Xi tfisser verament l-istqarrija “Alla hu mħabba”?

KAPITLU 24

Xejn ma jistaʼ ‘jifridna mill-imħabba ta’ Alla’

Iċħad il-gidba li Alla ma jħobbokx u li ma tiswa għal xejn.

KAPITLU 25

“Il-mogħdrija tenera t’Alla tagħna”

Is-sentimenti li għandu lejk Alla kif inhuma bħal dawk taʼ omm lejn it-tarbija tagħha?

KAPITLU 26

Alla li hu ‘lest biex jaħfer’

Jekk Alla jiftakar kollox, kif jistaʼ jaħfer u jinsa?

KAPITLU 27

“O kemm hija kbira t-tjubija tiegħu!”

X’inhi eżatt it-tjubija t’Alla?

KAPITLU 28

“Int Biss Leali”

Il-lealtà t’Alla għala hi superjuri għall-fedeltà tiegħu?

KAPITLU 29

‘Nagħrfu l-imħabba ta’ Kristu’

Tliet aspetti tal-imħabba taʼ Ġesù jirriflettu perfettament l-imħabba taʼ Ġeħova.

KAPITLU 30

Ibqgħu “Imxu fl-Imħabba”

L-ewwel Korintin juri 14-il mod kif nistgħu nuru l-imħabba.

KAPITLU 31

“Ersqu lejn Alla, u hu jersaq lejkom”

X’inhi l-iktar mistoqsija importanti li tistaʼ tistaqsi lilek innifsek? Kif se twieġeb?