Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

APPENDIĊI

Ġesù Kristu—Il-Messija Mwiegħed

Ġesù Kristu—Il-Messija Mwiegħed

BIEX jgħinna nidentifikaw il-Messija, Alla Ġeħova nebbaħ lil ħafna profeti fil-Bibbja biex jipprovdu dettalji dwar it-twelid, il-ministeru, u l-mewt ta’ dan il-Ħellies imwiegħed. Dawn il-profeziji Bibliċi kollha twettqu f’Ġesù Kristu. Huma eżatti u dettaljati b’mod ta’ l-għaġeb. Biex nagħtu eżempju ta’ dan, ejja nikkunsidraw ftit profeziji li bassru ġrajjiet li kellhom x’jaqsmu mat-twelid u t-tfulija tal-Messija.

Il-profeta Isaija bassar li l-Messija kellu jkun dixxendent tas-Sultan David. (Isaija 9:6 [9: 7, NW]) Ġesù tabilħaqq twieled fil-linja ta’ David.—Mattew 1:1, 6-17

Mikea, profeta ieħor t’Alla, bassar li dan it-tifel kellu eventwalment isir ħakkiem u li kellu jitwieled f’“Betlehem ta’ Efrata.” (Mikea 5:1 [5:2, NW]) Fiż-żmien meta twieled Ġesù, kien hemm żewġt ibliet f’Iżrael li kien jisimhom Betlehem. Waħda kienet qrib Nazaret fir-reġjun tan-naħa ta’ fuq tal-pajjiż, u l-oħra, qrib Ġerusalemm f’Ġuda. Betlehem li kienet qrib Ġerusalemm qabel kienet tissejjaħ Efrata. Ġesù twieled f’dik il-belt, preċiż bħalma bassret il-profezija!—Mattew 2:1.

Profezija oħra fil-Bibbja bassret li l-Iben t’Alla kellu jissejjaħ “mill-Eġittu.” It-tfajjel Ġesù ttieħed lejn l-Eġittu. Hu nġab lura wara l-mewt t’Erodi, u b’hekk wettaq il-profezija.—Hosegħa 11:1; Mattew 2:15.

Fit-tabella [“Profeziji Dwar Il-Messija”], l-iskritturi mniżżlin taħt it-titlu “Profezija” fihom dettalji dwar il-Messija. Jekk jogħġbok qabbel dawn ma’ l-iskritturi mniżżlin taħt it-titlu “Twettiq.” Jekk tagħmel dan se tkompli ssaħħaħ il-fidi tiegħek fil-verità tal-Kelma t’Alla.

Filwaqt li teżamina dawn l-iskritturi, żomm f’moħħok li dawk minnhom li huma profeziji nkitbu mijiet ta’ snin qabel it-twelid ta’ Ġesù. Ġesù stqarr: “Kulma hemm miktub dwari fil-liġi ta’ Mosè u fil-Profeti u fis-Salmi jrid jitwettaq.” (Luqa 24:44) Bħalma int stess tista’ tikkonferma fil-Bibbja tiegħek, dawn twettqu tabilħaqq—u sa l-inqas dettall!

PROFEZIJI DWAR IL-MESSIJA
ĠRAJJA PROFEZIJA TWETTIQ
Imwieled fit-tribù ta’ Ġuda Ġenesi 49:10 Luqa 3:23-33
Imwieled minn verġni Isaija 7:14 Mattew 1:18-25
Dixxendent tas-Sultan David Isaija 9:6 (9:7, NW) Mattew 1:1, 6-17
Ġeħova jiddikjara li hu Ibnu Salm 2:7 Mattew 3:17
Ma jemmnux fih Isaija 53:1 Ġwanni 12:37, 38
Daħal Ġerusalemm riekeb fuq felu Żakkarija 9:9 Mattew 21:1-9
Tradut minn ħabibu Salm 41:10 (41:9, NW) Ġwanni13:18, 21-30
Tradut għal 30 biċċa tal-fidda Żakkarija 11:12 Mattew 26:14-16
Sieket quddiem min akkużah Isaija 53:7 Mattew 27:11-14
Ħwejġu tellgħuhom bix-xorti Salm 22:18 Mattew 27:35
Mgħajjar fuq iz-zokk tat-tortura Salm 22:8, 9 (22:7, 8, NW) Mattew 27:39-43
Ebda għadma ma kissrulu Salm 34:21 (34:20, NW) Ġwanni 19:3336
Midfun ma’ l-għonja Isaija 53:9 Mattew 27:57-60
Imqajjem qabel it-taħsir Salm 16:10 Atti 2:2427
Qiegħed fil-leminija t’Alla Salm 110:1 Atti 7:56

← Ara r-referenza tal-kapitlu