Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

WERREJ

WERREJ

L-Ewwel Parti MILL-ĦOLQIEN SAD-DILLUVJU

It-Tieni Parti MID-DILLUVJU SAL-ĦELSIEN MILL-EĠITTU

It-Tielet Parti MILL-ĦELSIEN MILL-EĠITTU SAL-EWWEL SULTAN T’IŻRAEL

Ir-Raba’ Parti MILL-EWWEL SULTAN T’IŻRAEL SAL-JASAR F’BABILONJA

Il-Ħames Parti MILL-JASAR F’BABILONJA SAL-BINI MILL-ĠDID TAS-SWAR TA’ ĠERUSALEMM

Is-Sitt Parti MIT-TWELID SAL-MEWT TA’ ĠESÙ

Is-Seba’ Parti MILL-IRXOXT TA’ ĠESÙ SA META PAWLU JINTEFA’ L-ĦABS

It-Tmien Parti DAK LI L-BIBBJA TBASSAR ISEĦĦ