Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 1: Alla Jibda Jagħmel l-Affarijiet

Storja 1: Alla Jibda Jagħmel l-Affarijiet

L-AFFARIJIET tajbin kollha li għandna ġejjin mingħand Alla. Hu għamel ix-xemx biex jagħtina d-dawl matul il-jum, u l-qamar u l-istilel ħalli jkollna xi dawl bil-lejl. U Alla għamel id-dinja biex aħna ngħixu fuqha.

Imma x-xemx, il-qamar, l-istilel, u d-dinja ma kinux l-ewwel affarijiet li għamel Alla. Taf x’għamel l-ewwel? L-ewwel Alla għamel persuni bħalu. Ma nistgħux narawhom lil dawn il-persuni, bħalma ma nistgħux naraw lil Alla. Fil-Bibbja dawn il-persuni jiġu msejħin anġli. Alla għamel l-anġli biex jgħixu miegħu fis-sema.

L-ewwel anġlu li għamel Alla kien speċjali ħafna. Hu kien l-ewwel Iben t’Alla, u hu ħadem ma’ Missieru. Hu għen lil Alla biex jagħmel l-affarijiet l-oħrajn kollha. Hu għen lil Alla biex jagħmel ix-xemx, il-qamar, l-istilel, kif ukoll id-dinja tagħna.

Kif kienet id-dinja dakinhar? Fil-bidu ħadd ma seta’ jgħix fuq l-art. Ma kien hemm xejn iktar ħlief baħar kbir ħafna t’ilma fuq wiċċ l-art kollha. Imma Alla ried li n-nies jgħixu fid-dinja. Għalhekk, hu beda jlesti l-affarijiet għalina. X’għamel?

L-ewwel nett, id-dinja kellha bżonn id-dawl. Għalhekk, Alla għamel li d-dawl tax-xemx jiddi fuq id-dinja. Hu rranġa l-affarijiet biex ikun hemm il-jum u l-lejl. Wara, Alla ġiegħel li l-art toħroġ minn taħt l-ilma tal-baħar.

Għall-ewwel ma kien hemm xejn fuq l-art. Kienet tidher bħall-istampa li tara hawn. Ma kienx hemm fjuri, siġar, jew annimali. U ma kienx hemm ħuta waħda fil-baħar. Alla kellu ħafna iktar xogħol x’jagħmel biex l-art tkun sabiħa ħafna ħalli jgħixu fiha l-annimali u n-nies.

Ġeremija 10:12; Kolossin 1:15-17; Ġenesi 1:1-10.

Art moxa


Mistoqsijiet

  • Minn fejn ġew l-affarijiet tajbin kollha, u tista’ tagħti eżempju ta’ xi ħaġa minnhom?
  • Alla x’ħalaq l-ewwel?
  • Għala kien speċjali l-ewwel anġlu?
  • Iddeskrivi kif kienet id-dinja fil-bidu. (Ara l-istampa.)
  • Alla kif beda jlesti d-dinja għall-annimali u għan-nies?

Iktar mistoqsijiet