Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 32: L-10 Kastigi

Storja 32: L-10 Kastigi

ĦARES lejn l-istampi. Kull waħda turi kastig li Ġeħova ġab fuq l-Eġittu. Fl-ewwel stampa tista’ tara lil Aron imiss ix-Xmara Nil bil-bastun tiegħu. Meta għamel hekk, l-ilma fix-xmara nbidel f’demm. Il-ħut miet, u x-xmara bdiet tinten.

Kastigi fuq l-Eġizzjani

Imbagħad Ġeħova ġiegħel li jiġu żrinġijiet mix-Xmara Nil. Daħlu kullimkien—fl-ifran, fid-dixxijiet, fis-sodod tan-nies—kullimkien. Meta ż-żrinġijiet mietu, l-Eġizzjani ġabruhom fi gzuz kbar, u l-art kienet tinten ħafna minħabba fihom.

Wara dan, Aron mess l-art bil-bastun tiegħu, u t-trab inbidel f’nemus. Dawn huma insetti żgħar li jtiru u jigdmu. In-nemus kien it-tielet kastig fuq l-art tal-Eġittu.

Il-kumplament tal-kastigi laqtu lill-Eġizzjani biss, u mhux lill-Iżraelin. Ir-raba’ kien kastig ta’ dubbien kbir u dawn daħlu fid-djar tal-Eġizzjani kollha. Il-ħames kastig laqat lill-annimali. Ħafna mill-baqar u n-nagħaġ u l-mogħoż tal-Eġizzjani mietu.

Imbagħad Mosè u Aron ħadu xi rmied u waddbuh fl-arja. Dan wassal biex in-nies u l-annimali jkollhom l-infafet. Dan kien is-sitt kastig.

Wara dan, Mosè għolla idu lejn is-sema, u Ġeħova bagħat ir-ragħad u s-silġ. Kienet l-agħar xita bis-silġ li l-Eġittu qatt kellu.

It-tmien kastig kien qatgħa kbira ta’ ġurati. Qatt qabel dak iż-żmien jew s’issa ma kien hemm daqstant ġurati. Kielu dak kollu li ma qeridx is-silġ.

Id-disa’ kastig kien tad-dlam. Għal tlett ijiem kien hemm dlam ċappa fuq l-art, imma l-Iżraelin kellhom id-dawl fejn kienu qed jgħixu huma.

Fl-aħħar, Alla qal lill-poplu tiegħu biex jitfgħu ftit mid-demm ta’ mogħża jew nagħġa żgħira mal-koxox tal-bibien tagħhom. Imbagħad, l-anġlu t’Alla għadda minn fuq l-Eġittu. Meta l-anġlu kien jara d-demm, ma kien joqtol lil ħadd f’dik id-dar. Imma, fid-djar kollha fejn ma kienx hemm demm mal-koxox tal-bieb, l-anġlu t’Alla kien joqtol lill-ewwel imwieled tal-bnedmin u tal-annimali. Dan kien l-10 kastig.

Wara dan l-aħħar kastig, il-Fargħun qal lill-Iżraelin biex jitilqu. Il-poplu t’Alla kien lest biex imur, u dak il-lejl stess bdew ħerġin mill-Eġittu.

Eżodu kapitli 7 sa 12.Mistoqsijiet

  • Uża l-istampi li hawn u ddeskrivi l-ewwel tliet kastigi li Ġeħova ġab fuq l-Eġittu.
  • X’kienet id-differenza bejn l-ewwel tliet kastigi u l-kumplament tal-kastigi?
  • X’kienu r-raba’, il-ħames, u s-sitt kastig?
  • Iddeskrivi s-seba’, it-tmien, u d-disa’ kastig.
  • Ġeħova x’qal lill-Iżraelin biex jagħmlu qabel l-għaxar kastig?
  • X’kien l-għaxar kastig, u x’ġara warajh?

Iktar mistoqsijiet