Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 31: Mosè u Aron Jidħlu Quddiem il-Fargħun

Storja 31: Mosè u Aron Jidħlu Quddiem il-Fargħun

META Mosè wasal lura l-Eġittu, hu qal lil ħuh Aron dwar il-mirakli. U meta Mosè u Aron għamlu dawn il-mirakli quddiem l-Iżraelin, in-nies kollha emmnu li Ġeħova kien magħhom.

Imbagħad Mosè u Aron marru quddiem il-Fargħun. Qalulu: ‘Ġeħova l-Alla t’Iżrael jgħid, “Ħalli lill-poplu tiegħi jmur fid-deżert għal tlett ijiem biex ikunu jistgħu jqimuni.”’ Imma l-Fargħun wieġeb: ‘Jien ma nemminx b’Ġeħova. U m’iniex se nħalli lil Iżrael jitlaq.’

Il-Fargħun irrabja għax in-nies riedu jieħdu l-ħin mix-xogħol biex iqimu lil Ġeħova. Għalhekk, ġegħelhom jaħdmu saħansitra iktar iebes. L-Iżraelin waħħlu f’Mosè talli kienu qed jiġu trattati tant ħażin, u Mosè ħassu mnikket. Imma Ġeħova qallu biex ma jinkwetax. Ġeħova qal: ‘Jien se nġiegħel lill-Fargħun iħalli lill-poplu tiegħi jitlaq.’

Mosè u Aron quddiem il-Fargħun

Mosè u Aron reġgħu marru jaraw lill-Fargħun. Din id-darba għamlu miraklu. Aron xeħet il-bastun tiegħu fl-art, u dan sar serp kbir. Imma l-irġiel għorrief tal-Fargħun ukoll xeħtu l-bsaten tagħhom, u tfaċċaw is-sriep. Imma, ara! Is-serp t’Aron qed jibla’ s-sriep tal-irġiel għorrief. Xorta waħda, il-Fargħun ma ħalliex lill-Iżraelin jitilqu.

Għalhekk, kien wasal iż-żmien biex Ġeħova jagħti lezzjoni lill-Fargħun. Taf kif għamel dan? Billi bagħat 10 kastigi, jew inkwiet kbir, fuq l-Eġittu.

Wara ħafna mill-kastigi, il-Fargħun kien jibgħat għal Mosè, u jgħid: ‘Waqqaf il-kastig u nħalli lil Iżrael jitlaq.’ Imma meta kien jieqaf il-kastig, il-Fargħun kien ibiddel fehmtu. Ma kienx iħallihom jitilqu. Iżda fl-aħħar, wara l-10 kastig, il-Fargħun bagħat lill-Iżraelin.

Taf x’kienu l-10 kastigi? Ħa nitgħallmu dwarhom.

Eżodu 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Mistoqsijiet

  • Il-mirakli li għamlu Mosè u Aron, x’effett kellhom fuq l-Iżraelin?
  • Mosè u Aron x’qalulu lill-Fargħun, u l-Fargħun kif wiġibhom?
  • Bħalma jidher fl-istampa, x’ġara meta Aron xeħet il-bastun tiegħu fl-art?
  • Ġeħova kif ta lezzjoni lill-Fargħun, u l-Fargħun x’għamel?
  • X’ġara wara l-għaxar kastig?

Iktar mistoqsijiet