Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 53: Il-Wegħda ta’ Ġefta

Storja 53: Il-Wegħda ta’ Ġefta
Bint Ġefta

ĠIELI għamilt wegħda u mbagħad sibtha bi tqila biex iżżommha? Hekk ġralu r-raġel fl-istampa, u għalhekk hu daqshekk imnikket. Ir-raġel hu mħallef kuraġġuż t’Iżrael li jismu Ġefta.

Ġefta jgħix fi żmien meta l-Iżraelin m’għadhomx iqimu lil Ġeħova. Qed jerġgħu jagħmlu dak li hu ħażin. Għalhekk, Ġeħova jħalli lin-nies t’Għammon jittrattawhom ħażin. Dan iġiegħel lill-Iżraelin isejħu lil Ġeħova u jgħidu: ‘Dnibna kontrik. Jekk jogħġbok, salvana!’

Ġefta u l-irġiel tiegħu

In-nies jiddispjaċihom għall-affarijiet ħżiena li kienu għamlu. Huma juru li ddispjaċiehom billi jerġgħu jibdew iqimu lil Ġeħova. U għalhekk, Ġeħova jerġa’ jgħinhom.

Ġefta jintgħażel min-nies biex jiġġieled kontra l-Għammonin ħżiena. Ġefta verament jixtieq li Ġeħova jgħinu fil-ġlieda. Għalhekk iwiegħed lil Ġeħova: ‘Jekk tagħtini r-rebħa fuq l-Għammonin, l-ewwel persuna li toħroġ minn dari biex tilqagħni meta niġi lura mir-rebħa nagħtiha lilek.’

Ġeħova jisma’ l-wegħda ta’ Ġefta, u jgħinu jirbaħ. Meta Ġefta jerġa’ jmur lura d-dar, taf min hi l-ewwel persuna li toħroġ tilqgħu? Hija bintu, li hi l-unika tifla tiegħu. Ġefta jgħajjat: ‘O, binti! Xi dwejjaq qed iġġibli. Imma jien għamilt wegħda lil Ġeħova, u ma nistax irreġġagħha lura.’

Meta bint Ġefta ssir taf bil-wegħda li għamel, għall-ewwel titnikket ukoll. Għax dan ifisser li se jkollha tħalli lil missierha u lill-ħbieb tagħha. Imma hi se tqatta’ l-bqija ta’ ħajjitha taqdi lil Ġeħova fit-tabernaklu tiegħu f’Silo. Għalhekk tgħid lil missierha: ‘Jekk għamilt wegħda lil Ġeħova, għandek iżżommha.’

Għalhekk bint Ġefta tmur Silo, u tqatta’ l-bqija ta’ ħajjitha taqdi lil Ġeħova fit-tabernaklu tiegħu. Kull sena, għal erbat ijiem, in-nisa t’Iżrael imorru jżuruha hemmhekk, u jieħdu gost flimkien. In-nies iħobbu lil bint Ġefta għax tant hi qaddejja tajba ta’ Ġeħova.

Imħallfin 10:6-18; Imħallfin11:1-40.Mistoqsijiet

  • Min hu Ġefta, u f’liema żmien kien jgħix?
  • Ġefta xi jwiegħed lil Ġeħova?
  • Ġefta għala jitnikket meta jmur lura d-dar wara li rebaħ lill-Għammonin?
  • Bint Ġefta x’tgħid meta ssir taf bil-wegħda ta’ missierha?
  • In-nies għala jħobbu lit-tifla ta’ Ġefta?

Iktar mistoqsijiet