Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

It-Tielet Parti: Mill-Ħelsien mill-Eġittu sal-Ewwel Sultan t’Iżrael

It-Tielet Parti: Mill-Ħelsien mill-Eġittu sal-Ewwel Sultan t’Iżrael

Mosè mexxa lill-Iżraelin billi ħariġhom mill-jasar fl-Eġittu u ġabhom ħdejn il-Muntanja Sinaj, fejn Alla tahom il-liġijiet tiegħu. Iktar tard, Mosè bagħat 12-il raġel biex jitkixxfu l-art ta’ Kangħan. Imma 10 minnhom ġew lura b’rapport ħażin. Dawn ġiegħlu lin-nies iħossuhom li jridu jmorru lura l-Eġittu. Minħabba li l-Iżraelin ma wrewx fidi, Alla tahom kastig billi ħalliehom jiġġerrew għal 40 sena fid-deżert.

Fl-aħħar, Ġożwè ntgħażel biex imexxi lill-Iżraelin għal ġol-art ta’ Kangħan. Biex jgħinhom jieħdu l-art f’idejhom, Ġeħova ġiegħel li jseħħu l-mirakli. Hu waqqaf l-ilmijiet tax-Xmara Ġordan, waqqa’ l-ħitan ta’ Ġeriko, u waqqaf ix-xemx milli tiċċaqlaq għal ġurnata sħiħa. Wara sitt snin, l-Iżraelin ħadu l-art minn taħt idejn il-Kangħanin.

Iżrael inħakem għal 356 sena mill-imħallfin, u Ġożwè kien l-ewwel wieħed. Nitgħallmu dwar ħafna minnhom, fosthom Barak, Gidegħon, Ġefta, Sansun, u Samwel. Naqraw ukoll dwar xi nisa bħal Raħab, Debora, Ġagħel, Rut, Nagħomi, u Dalila. B’kollox, IT-TIELET Parti tkopri 396 sena ta’ storja.

It-tabernaklu