Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 92: Ġesù Jqajjem lill-Mejtin

Storja 92: Ġesù Jqajjem lill-Mejtin

IT-TIFLA li qed tara hawn għandha 12-il sena. Ġesù qed iżommilha idha, u ommha u missierha jinsabu bilwieqfa ħdejha. Taf għala jidhru daqshekk ferħanin? Ejja naraw.

Ġesù qed jirxoxta lil bint Ġajru

Missier it-tifla hu raġel importanti li jismu Ġajru. Darba minnhom bintu timrad, u tispiċċa fis-sodda. Imma ma tfiqx. Biss hi timrad iktar u iktar. Ġajru u martu jinkwetaw ħafna, għax jidher li t-tifla ċkejkna tagħhom se tmut. Hi l-unika tifla tagħhom. Allura, Ġajru jmur ifittex lil Ġesù. Hu sema’ dwar il-mirakli li qed jagħmel Ġesù.

Meta Ġajru jsib lil Ġesù, ikun hemm folla kbira madwaru. Imma Ġajru jgħaddi minn ġol-folla, u jinżel għarkopptejh quddiem Ġesù. ‘Binti marida ħafna u ħafna,’ jgħid hu. ‘Jekk jogħġbok ejja u fejjaqha,’ hu jitolbu. Ġesù jgħidlu li se jmur.

Huma u mexjin, il-folla tkompli timbotta biex tersaq iktar fil-qrib. F’daqqa waħda Ġesù jieqaf. ‘Min messni?’ jgħid hu. Ġesù ħass qawwa ħierġa minnu, allura jaf li xi ħadd messu. Imma min kien? Kienet mara li kienet ilha marida ħafna għal 12-il sena. Hi ġiet u messet il-ħwejjeġ ta’ Ġesù u ġiet imfejqa!

Dan jgħin lil Ġajru jħossu aħjar, għaliex jista’ jara kemm hu faċli għal Ġesù li jfejjaq lil xi ħadd. Imma mbagħad jiġi messaġġier. ‘Tkomplix iddejjaq lil Ġesù,’ hu jgħid lil Ġajru. ‘Bintek mietet.’ Ġesù jisimgħu jgħid dan u jgħid lil Ġajru: ‘Tinkwetax, mhu se jiġrilha xejn.’

Meta sa fl-aħħar jaslu d-dar ta’ Ġajru, in-nies ikunu qed jibku b’niket kbir. Imma Ġesù jgħid: ‘Tibkux. It-tifla ma mititx. Hi sempliċement raqdet.’ Imma huma jidħqu b’Ġesù u jwaqqgħuh għaċ-ċajt, għax jafu li mietet.

Imbagħad, Ġesù jieħu lil omm u missier it-tifla u tlieta mill-appostli tiegħu fil-kamra fejn it-tifla tinsab mimduda. Hu jaqbdilha idha u jgħid: ‘Qum!’ U hi terġa’ tieħu l-ħajja, eżatt bħalma qed tara fl-istampa. U hi tqum u tibda timxi! Dan hu għala ommha u missierha huma daqshekk ferħanin.

Din mhijiex l-ewwel persuna li Ġesù qajjem mill-mewt. L-iben t’armla li tgħix fil-belt ta’ Najn hu l-ewwel li ssemmi l-Bibbja. Iktar tard, Ġesù jqajjem mill-mewt ukoll lil Lazzru, ħu Marija u Marta. Meta Ġesù jaħkem bħala s-Sultan t’Alla, hu se jerġa’ jagħti l-ħajja lil ħafna u ħafna nies li mietu. Kemm għandna għal xiex inkunu ferħanin dwar dan!

Luqa 8:40-56; 7:11-17; Ġwanni 11:17-44.Mistoqsijiet

  • Min hu missier it-tifla fl-istampa, u hu u martu għala huma inkwetati ħafna?
  • Ġajru x’jagħmel meta jsib lil Ġesù?
  • X’jiġri meta Ġesù jkun sejjer f’dar Ġajru, u liema messaġġ jirċievi Ġajru hu u sejjer?
  • In-nies f’dar Ġajru għala jidħqu b’Ġesù?
  • Wara li jieħu tlieta mill-appostli u l-ġenituri tat-tifla fil-kamra tat-tifla, x’jagħmel Ġesù?
  • Ġesù lil min iktar qajjem mill-mewt, u dan x’jurina?

Iktar mistoqsijiet