Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 91: Ġesù Jgħallem fuq Muntanja

Storja 91: Ġesù Jgħallem fuq Muntanja

ARA lil Ġesù bilqiegħda hawn. Qed jgħallem lil dawn in-nies kollha fuq muntanja fil-Galilija. Dawk li qegħdin bilqiegħda l-iktar viċin tiegħu huma d-dixxipli tiegħu. Hu għażel 12 minnhom biex ikunu appostli. L-appostli huma d-dixxipli speċjali ta’ Ġesù. Taf x’jisimhom?

Ġesù qed jgħallem

Hemm Xmun Pietru u ħuh Indrì. Imbagħad hemm Ġakbu u Ġwanni li huma aħwa wkoll. Appostlu ieħor jismu Ġakbu wkoll, u hemm ieħor jismu Xmun ukoll. Hemm żewġ appostli li jisimhom Ġuda. Wieħed hu Ġuda l-Iskarjota, u Ġuda l-ieħor jissejjaħ ukoll bl-isem ta’ Taddew. Imbagħad hemm Filippu u Natanjel (li jissejjaħ ukoll Bartilmew), u Mattew u Tumas.

Wara li jiġi lura mis-Samarija, Ġesù jibda jipprietka għall-ewwel darba: ‘Is-Saltna tas-smewwiet hi fil-qrib.’ Taf x’inhi din is-Saltna? Hija gvern reali t’Alla. Ġesù hu s-Sultan tagħha. Hu se jaħkem mis-sema u jġib il-paċi fuq l-art. L-art kollha se ssir ġenna mill-isbaħ permezz tas-Saltna t’Alla.

Hawnhekk Ġesù qed jgħallem lin-nies dwar is-Saltna. ‘Dan hu kif għandkom titolbu,’ jispjega hu. ‘Missierna li int fis-smewwiet, ħa jiġi onorat ismek. Ħa tiġi Saltnatek. Ħa ssir ir-rieda tiegħek fuq l-art, kif inhi fis-sema.’ Ħafna nies isejħu lil din it-talba ‘t-Talba tal-Mulej.’ Oħrajn isejħulha ‘l-Missierna.’ Taf tgħid it-talba kollha?

Ġesù jgħallem ukoll lin-nies kif għandhom jittrattaw lil xulxin. ‘Agħmlu lil oħrajn dak li triduhom jagħmlu lilkom,’ jgħid hu. Ma tiħux pjaċir meta oħrajn jittrattawk b’qalb tajba? Allura Ġesù qed jgħid li għandna nittrattaw lil nies oħrajn b’qalb tajba. Kemm se nieħdu pjaċir fil-ġenna tal-art meta kulħadd se jkun qed jagħmel dan!

Mattew kapitli 5 sa 7; 10:1-4.Mistoqsijiet

  • Fl-istampa, fejn qed jgħallem Ġesù, u min huma dawk li qegħdin bilqiegħda l-iktar viċin tiegħu?
  • X’inhuma l-ismijiet tat-12-il appostlu?
  • X’inhi s-Saltna li qed jipprietka dwarha Ġesù?
  • Ġesù għal xiex jgħallimhom jitolbu lin-nies?
  • Ġesù x’jgħid dwar kif in-nies għandhom jittrattaw lil xulxin?

Iktar mistoqsijiet