Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 84: Anġlu Jżur lil Marija

Storja 84: Anġlu Jżur lil Marija

DIN il-mara ħelwa hi Marija. Hi Iżraelija li tgħix fir-raħal ta’ Nazaret. Alla jaf li hi persuna tassew mill-aħjar. Dan hu għala bagħat l-anġlu tiegħu Gabrijel biex ikellimha. Taf x’ġie jgħidilha Gabrijel lil Marija? Ejja naraw.

‘Il-ġurnata t-tajba, int li ġejt favorita bil-kbir,’ jgħidilha Gabrijel. ‘Ġeħova hu miegħek.’ Marija qatt ma rat lil din il-persuna qabel. Hi tinkwieta, għaliex ma tafx x’ried ifisser. Imma mill-ewwel Gabrijel iserrħilha rasha.

Marija

‘Tibżax Marija,’ jgħidilha hu. ‘Ġeħova ferħan ħafna bik. Għalhekk se jagħmel xi ħaġa tal-għaġeb għalik. Dalwaqt se jkollok tarbija tifel. U trid issemmih Ġesù.’

Gabrijel ikompli jispjega: ‘Dan it-tifel se jkun kbir, u se jissejjaħ Bin l-Alla l-Iktar Għoli. Ġeħova se jagħmlu Sultan, bħalma kien David. Imma Ġesù se jkun Sultan għal dejjem, u Saltnatu qatt ma se tintemm!’

‘Kif jista’ jkun dan kollu?’ tistaqsi Marija. ‘Lanqas biss jien miżżewġa. Qatt m’għext ma’ raġel, allura kif jista’ jkolli tarbija?’

‘Il-qawwa t’Alla se tiġi fuqek,’ iwieġeb Gabrijel. ‘Allura t-tifel se jkun imsejjaħ l-Iben t’Alla.’ Imbagħad hu jgħid lil Marija: ‘Ftakar fil-qariba tiegħek, Eliżabetta. In-nies qalu li kienet xiħa wisq biex ikollha t-tfal. Imma dalwaqt se jkollha iben. Allura, m’hemm xejn li Alla ma jistax jagħmel.’

Mill-ewwel, Marija tgħid: ‘Jien il-qaddejja ta’ Ġeħova! Ħa jiġri minni eżatt kif għedt.’ L-anġlu mbagħad jitlaq.

Marija tħaffef biex tmur iżżur lil Eliżabetta. Meta Eliżabetta tisma’ leħen Marija, it-tarbija f’Eliżabetta taqbeż bil-ferħ. Eliżabetta timtela bl-ispirtu t’Alla u tgħid lil Marija: ‘Int imbierka b’mod speċjali fost in-nisa.’ Marija tibqa’ m’Eliżabetta għal xi tliet xhur, u mbagħad tmur lura d-dar f’Nazaret.

Marija dalwaqt tiżżewweġ raġel jismu Ġużeppi. Imma meta Ġużeppi jsir jaf li Marija se jkollha tarbija, hu ma jaħsibx li għandu jiżżewwiġha. Imbagħad l-anġlu t’Alla jgħidlu: ‘Tibżax tieħu lil Marija bħala martek. Għaliex hu Alla li taha iben.’ Allura Marija u Ġużeppi jiżżewġu u jistennew it-twelid ta’ Ġesù.

Luqa 1:26-56; Mattew 1:18-25.Mistoqsijiet

  • Min hi l-mara fl-istampa?
  • Gabrijel x’jgħidilha lil Marija?
  • Gabrijel kif jispjega lil Marija li se jkollha tarbija minkejja li qatt m’għexet ma’ raġel?
  • X’jiġri meta Marija żżur lill-qariba tagħha Eliżabetta?
  • Ġużeppi x’jaħseb meta jsir jaf li Marija se jkollha tarbija, imma għala jibdel fehemtu?

Iktar mistoqsijiet