Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Il-Ktieb Tiegħi ta’ Stejjer mill-Bibbja

Il-Ktieb Tiegħi ta’ Stejjer mill-Bibbja
Ġesù qed jitkellem mat-tfal

DAN huwa ktieb ta’ stejjer li ġraw tassew. Huma meħudin mill-aqwa ktieb fid-dinja, il-Bibbja. L-istejjer jgħidulek l-istorja tad-dinja miż-żmien meta Alla beda joħloq sal-ġurnata li ninsabu fiha llum. Huma jgħidu wkoll dwar x’wiegħed Alla li se jagħmel fil-futur.

Dan il-ktieb jagħtik idea ta’ kulma fiha l-Bibbja. Jgħid dwar nies imsemmijin fil-Bibbja u l-affarijiet li għamlu. Jitkellem ukoll dwar it-tama grandjuża ta’ ħajja ta’ dejjem f’ġenna tal-art li Alla ta lin-nies.

Hemm 116-il storja f’dan il-ktieb. Dawn huma miġburin fi tmien partijiet. Paġna fil-bidu ta’ kull parti tgħid fil-qosor xi jkun fiha dik il-parti. L-istejjer jidhru fl-ordni ta’ kif il-ġrajjiet seħħew fl-istorja. Dan jgħinek titgħallem meta ġraw l-affarijiet fl-istorja tad-dinja b’konnessjoni ma’ ġrajjiet oħrajn.

L-istejjer huma miktubin b’lingwa sempliċi. Ħafna minnkom it-tfal iż-żgħar se tkunu tistgħu taqrawhom għalikom stess. Intom il-ġenituri se tintebħu li wliedkom ċkejknin jibdew jitgħaxxqu jisimgħu dawn l-istejjer moqrijin lilhom għal darba wara l-oħra. Issibu li dan il-ktieb fih ħafna tagħrif t’interess kemm għaż-żgħar kif ukoll għall-kbar.

Fl-aħħar ta’ kull storja hemm l-iskritturi ċitati mill-Bibbja. Int inkuraġġit biex taqra dawn is-siltiet mill-Bibbja li fuqhom l-istejjer huma bbażati. Meta tkun spiċċajt taqra storja, irrivedi wkoll il-mistoqsijiet tal-istudju ta’ dik l-istorja li jinsabu wara Storja 116 u pprova ftakar it-tweġibiet.

Il-kwotazzjonijiet mill-Bibbja f’dan il-ktieb mhumiex kelma b’kelma. Huma mpoġġijin b’lingwaġġ sempliċi ħalli t-tfal żgħar ikunu jistgħu jifhmu. L-iskritturi li jkunu ċitati fl-aħħar ta’ kull storja juruk minn liema ktieb Bibliku ttieħdu.