Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Storja 81: Fiduċja fl-Għajnuna t’Alla

Storja 81: Fiduċja fl-Għajnuna t’Alla

ĦAFNA eluf ta’ nies jagħmlu l-vjaġġ twil lura lejn Ġerusalemm. Imma meta jaslu, Ġerusalemm hi sempliċement ħerba sħiħa. Ħadd ma jgħix hemmhekk. L-Iżraelin ikollhom jerġgħu jibnu kollox mill-ġdid.

Fost l-ewwel affarijiet li jibnu jkun artal. Dan hu post fejn jistgħu jagħmlu l-offerti tal-annimali, jew għotjiet, lil Ġeħova. Xi xhur wara dan, l-Iżraelin jibdew jibnu t-tempju. Imma l-għedewwa li jgħixu f’pajjiżi fil-qrib ma jridux lill-Iżraelin jibnuh. Allura jipprovaw ibeżżgħuhom biex iġegħluhom jieqfu. Fl-aħħar, dawn l-għedewwa jġiegħlu lis-sultan il-ġdid tal-Persja joħroġ liġi ħalli jwaqqaf ix-xogħol tal-bini.

Jgħaddu ħafna snin. Issa ilu 17-il sena minn meta l-Iżraelin ġew lura minn Babilonja. Ġeħova jibgħat il-profeti tiegħu Ħaggaj u Żakkarija biex jgħidu lin-nies jerġgħu jibdew ix-xogħol tal-bini. In-nies juru fiduċja fl-għajnuna t’Alla u jobdu lill-profeti. Jerġgħu jibdew jibnu, avolja hemm liġi li tgħid li ma jistgħux jagħmlu dan.

Allura, uffiċjal Persjan bl-isem ta’ Tattenaj jiġi u jistaqsi lill-Iżraelin xi dritt għandhom li jibnu t-tempju. L-Iżraelin jgħidulu li meta kienu Babilonja, is-Sultan Ċiru qalilhom: ‘Morru issa lejn Ġerusalemm biex tibnu t-tempju ta’ Ġeħova Alla tagħkom.’

Tattenaj jibgħat ittra lejn Babilonja u jistaqsi jekk hux veru li Ċiru, li issa kien miet, qal dan il-kliem. Malajr tasal lura ittra mis-sultan il-ġdid tal-Persja. Din tgħid li Ċiru tassew qal dan il-kliem. Għalhekk is-sultan jikteb: ‘Ħalli l-Iżraelin jibnu t-tempju t’Alla tagħhom. U jien nordnalek tgħinhom.’ F’xi erba’ snin it-tempju jitlesta, u l-Iżraelin jifirħu ħafna.

Jgħaddu ħafna iktar snin. Issa għaddew kważi 48 sena minn meta tlesta t-tempju. In-nies f’Ġerusalemm huma foqra, u l-belt u t-tempju t’Alla ma tantx jidhru sbieħ. Lura f’Babilonja, l-Iżraeli Esdra jsir jaf dwar il-bżonn li t-tempju t’Alla jsirulu t-tiswijiet. Għalhekk, taf x’jagħmel?

Esdra jmur ikellem lil Artaserse, is-sultan tal-Persja, u dan is-sultan tajjeb jagħti lil Esdra ħafna għotjiet biex jiħodhom lura miegħu lejn Ġerusalemm. Esdra jistaqsi lill-Iżraelin f’Babilonja biex jgħinuh iġorr dawn l-għotjiet lejn Ġerusalemm. Xi 6,000 ruħ jgħidu li se jmorru miegħu. Għandhom ħafna fidda u deheb u affarijiet prezzjużi oħrajn xi jġorru magħhom.

Esdra jinkwieta, għax hemm irġiel ħżiena fit-triq. Dawn l-irġiel għandhom mnejn jiħdulhom il-fidda u d-deheb tagħhom u joqtluhom. Għalhekk, Esdra jiġbor lin-nies flimkien, bħalma qed tara fl-istampa. Imbagħad jitolbu lil Ġeħova biex jipproteġihom fil-vjaġġ twil tagħhom lura lejn Ġerusalemm.

Esdra u n-nies qed jitolbu

Ġeħova jipproteġihom. U wara erba’ xhur ta’ vvjaġġar, huma jaslu Ġerusalemm qawwijin u sħaħ. Ma jurix dan li Ġeħova jista’ jipproteġi lil dawk li jafdaw fih għall-għajnuna?

Esdra kapitli 2 sa 8.Mistoqsijiet

  • Kemm hemm nies li jagħmlu l-vjaġġ twil minn Babilonja sa Ġerusalemm, imma xi jsibu meta jaslu?
  • L-Iżraelin x’jibdew jibnu wara li jaslu, imma l-għedewwa tagħhom x’jagħmlu?
  • Min huma Ħaggaj u Żakkarija, u x’jgħidulhom lin-nies?
  • Tattenaj għala jibgħat ittra Babilonja u liema tweġiba jirċievi?
  • Esdra x’jagħmel meta jsir jaf dwar il-bżonn li t-tempju t’Alla jsirulu t-tiswijiet?
  • Esdra għal xiex qed jitlob fl-istampa, kif tiġi mwieġba t-talba tiegħu, u dan x’jgħallimna?

Iktar mistoqsijiet