Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Linja kronoloġika tal-Bibbja

Linja kronoloġika tal-Bibbja
 1. “Fil-bidu . . . ”

 2. 4026 Q.E.K. Jinħalaq Adam

 3.  3096 Q.E.K. Adam imut

 4.  2370 Q.E.K. Jibda d-Dilluvju

 5.  2018 Q.E.K. Jitwieled Abraham

 6. 1943 Q.E.K. Patt Abrahamiku

 7.  1750 Q.E.K. Ġużeppi jinbiegħ bħala lsir

 8.  qabel 1613 Q.E.K. Il-prova taʼ Ġob

 9.  1513 Q.E.K. Il-ħruġ mill-Eġittu

 10.  1473 Q.E.K. Israel jidħol f’Kangħan immexxi minn Ġożwè

 11. 1467 Q.E.K. Tintrebaħ il-biċċa l-kbira minn Kangħan

 12.  1117 Q.E.K. Sawl jinħatar bħala sultan

 13.  1070 Q.E.K. Alla jagħmel wegħda lil David dwar Saltna

 14. 1037 Q.E.K. Salamun isir sultan

 15. 1027 Q.E.K. Jitlesta t-tempju f’Ġerusalemm

 16. ċirka 1020 Q.E.K. Titlesta l-Għanja taʼ Salamun

 17.  997 Q.E.K. Israel jinqasam f’żewġ saltniet

 18.  ċirka 717 Q.E.K. Titlesta l-ġabra taʼ Proverbji

 19.  607 Q.E.K. Tinqered Ġerusalemm; jibda l-eżilju f’Babilonja

 20.  539 Q.E.K. Babilonja tintrebaħ minn Ċiru

 21. 537 Q.E.K. L-eżiljati Lhud jerġgħu lura Ġerusalemm

 22. 455 Q.E.K. Is-swar taʼ Ġerusalemm jinbnew mill-ġdid; jibdew id-69 ġimgħa taʼ snin

 23.  Wara 443 Q.E.K. Malakija jlesti l-ktieb profetiku tiegħu

 24.  ċirka 2 Q.E.K. It-twelid taʼ Ġesù

 25. 29 E.K. Ġesù jitgħammed u jibda jipprietka dwar is-Saltna t’Alla

 26. 31 E.K. Ġesù jagħżel lit-12-il appostlu; jagħmel il-Prietka taʼ fuq il-Muntanja

 27.  32 E.K. Ġesù jirxoxta lil Lazzru

 28.  14 taʼ Nisan, 33 E.K. Ġesù msammar maʼ zokk (Nisan jiġi parti minn Marzu u parti minn April)

 29. 16 taʼ Nisan, 33 E.K. Ġesù jiġi rxoxtat

 30.  6 taʼ Siwan, 33 E.K. Pentekoste; jitferraʼ l-ispirtu qaddis (Siwan jiġi parti minn Mejju u parti minn Ġunju)

 31. 36 E.K. Kornelju jsir Kristjan

 32.  ċirka 47-48 E.K. L-ewwel vjaġġ taʼ ppritkar taʼ Pawlu

 33. ċirka 49-52 E.K. It-tieni vjaġġ taʼ ppritkar taʼ Pawlu

 34. ċirka 52-56 E.K. It-tielet vjaġġ taʼ ppritkar taʼ Pawlu

 35.  ċirka 60-61 E.K. Pawlu jikteb xi ittri mill-ħabs f’Ruma

 36.  qabel 62 E.K. Ġakbu, ħu Ġesù mill-omm, jikteb l-ittra tiegħu

 37.  66 E.K. Il-Lhud jirvellaw kontra Ruma

 38. 70 E.K. Ir-Rumani jeqirdu lil Ġerusalemm u t-tempju tagħha

 39.  ċirka 96 E.K. Ġwanni jikteb il-ktieb tar-Rivelazzjoni

 40. ċirka 100 E.K. Imut Ġwanni, l-aħħar mill-appostli