Il-Bibbja—X’inhu L-Messaġġ Tagħha?

X’inhu l-messaġġ ewlieni tal-Bibbja?

Għala għandek teżamina l-Bibbja?

Ikkunsidra xi fatti t’għajnuna dwar il-Bibbja, il-ktieb l-iktar popolari tad-dinja.

L-1 TAQSIMA

Il-Ħallieq jagħti ġenna tal-art lill-Bniedem

Il-Bibbja kif tiddeskrivi l-ħolqien tal-bnedmin? Alla xi kmandi ta lill-ewwel koppja umana?

IT-2 TAQSIMA

Il-Ġenna tal-Art Mitlufa

Meta Alla talab kont mingħand Adam u Eva għall-azzjonijiet tagħhom, liema bażi għal tama pprovda Alla?

IT-3 TAQSIMA

Il-Bnedmin Isalvaw mid-Dilluvju

Il-ħażen kif xtered fid-dinja? Noè kif ta prova li kien raġel leali?

IR-4 TAQSIMA

Alla Jagħmel Patt m’Abraham

Abraham għala mar Kangħan? Liema patt għamel Alla m’Abraham?

IL-5 TAQSIMA

Alla Jbierek lil Abraham u lil Familtu

Ġeħova x’għarraf meta qal lil Abraham jissagrifika lil Iżakk? Xi pprofetizza Ġakobb qabel miet?

IS-6 TAQSIMA 6

Ġob Iżomm l-Integrità Tiegħu

Il-ktieb taʼ Ġob kif juri li l-ħlejjaq intelliġenti kollha jistgħu juru li Ġeħova għandu d-dritt li jaħkem?

IS-7 TAQSIMA

Alla Jeħles lil Ulied Israel

Alla kif uża lil Mosè biex jeħles lill-Israelin mill-jasar fl-Eġittu? X’kienet il-bażi għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qbiż?

IT-8 TAQSIMA

Il-Poplu taʼ Israel Jidħol f’Kangħan

Meta l-Israelin daħlu Kangħan, Ġeħova għala ħalla lil Raħab u lill-familja tagħha ħajjin f’Ġeriko?

ID-9 TAQSIMA

L-Israelin jitolbu għal sultan

Meta l-Israelin staqsew għal sultan, Ġeħova għażel lil Sawl. Ġeħova għala għamel lil David sultan minflok Sawl?

L-10 TAQSIMA

Salamun Jaħkem bl-Għerf

X’inhuma xi e¿empji tal-għerf taʼ Salamun? X’ġara meta tbiegħed mill-mogħdijiet taʼ Ġeħova?

IL-11-IL TAQSIMA

Għanjiet Imnebbħin li Jfarrġu u Jgħallmu

Liema salmi juru kif Alla jgħin u jfarraġ lil dawk li jħobbuh? Xi rrivela s-sultan fl-Għanja taʼ Salamun?

IT-12-IL TAQSIMA

L-Għerf Minn Alla Jipprovdi Gwida għall-Ħajja

Ara kif il-parir ispirat fil-kotba tal-Proverbji u Ekkle¿jasti jistaʼ jipprovdi gwida u ba¿i biex nafdaw f’Alla.

IT-13-IL TAQSIMA

Slaten Tajbin u Slaten Ħżiena

Israel kif inqasam f’¿ewġ saltniet?

L-14-IL TAQSIMA

Alla Jitkellem Permezz tal-Profeti Tiegħu

X’tip taʼ messaġġi wasslu l-profeti t’Alla? Aqra dwar erbaʼ temi li tkellmu dwarhom.

IL-15-IL TAQSIMA

Profeta fl-Eżilju Jirċievi Viżjonijiet tal-Futur

Danjel x’tgħallem dwar il-Messija u s-Saltna t’Alla?

IS-16-IL TAQSIMA

Jasal il-Messija

Ġeħova kif uża l-anġli u lil Ġwanni l-Battista biex juri min hu l-Messija? Ġeħova kif identifika ċar lil Ibnu bħala l-Messija?

IS-17-IL TAQSIMA

Ġesù Jgħallem Dwar is-Saltna t’Alla

X’kienet it-tema tal-ippritkar taʼ Ġesù? Kif wera li t-tmexxija tiegħu kienet ibbażata fuq l-imħabba u l-ġustizzja?

IT-18-IL TAQSIMA

Ġesù Jagħmel il-Mirakli

Il-mirakli taʼ Ġesù x’juru dwar il-qawwa tiegħu u t-tmexxija futura tiegħu fuq id-dinja?

ID-19-IL TAQSIMA

Ġesù Jgħid Profezija li Teffettwa lid-Dinja Kollha

X’inhu t-tifsir tas-sinjal li Ġesù ta lill-appostli tiegħu?

L-20-IL TAQSIMA

Ġesù Kristu Jinqatel

Liema osservanza ġdida beda Ġesù qabel ġie tradut u msammar maʼ zokk?

IL-21 TAQSIMA

Ġesù Ħaj!

Id-dixxipli kif saru jafu li Alla rxoxtah?

IT-22 TAQSIMA

L-Appostli Jippritkaw Bla Biżaʼ

X’ġara waqt il-festa taʼ Pentekoste? L-għedewwa kif irreaġixxew għall-ippritkar tad-dixxipli taʼ Ġesù?

IT-23 TAQSIMA

Tinxtered l-Aħbar Tajba

X’ġara wara li l-appostlu Pawlu fejjaq raġel f’Listra? Pawlu kif spiċċa Ruma?

L-24 TAQSIMA

Pawlu Jikteb lill-Kongregazzjonijiet

X’direzzjoni ta Pawlu dwar organizzar kif suppost taʼ kongregazzjoni? X’qal dwar iż-żerriegħa mwiegħda?

IL 25 TAQSIMA

Pariri Dwar il-Fidi, il-Kondotta, u l-Imħabba

Kristjan kif jistaʼ juri l-fidi? Persuna kif turi li verament tħobb lil Alla?

IS-26 TAQSIMA

Ġenna tal-Art mill-Ġdid!

Il-ktieb taʼ Rivelazzjoni kien jagħmlu komplut il-messaġġ tal-Bibbja?

Il-Messaġġ tal-Bibbja—Ħarsa Fuq Fuq

Ġeħova kif irrivela progressivament li Ġesù kien se jkun il-Messija, dak li kien se jirrestawra l-Ġenna tal-art?

Linja kronoloġika tal-Bibbja

Ara linja kronoloġika tal-Bibbja, mis-sena 4026 QK sa madwar is-sena 100 WK