1. X’inhi l-aħbar mingħand Alla?

Alla jixtieq li n-nies igawdu l-ħajja fuq l-art. Hu ħalaq l-art u kulma fiha għax iħobb lill-bnedmin. Dalwaqt se jaġixxi biex jipprovdi futur aħjar għan-nies f’kull pajjiż. Se jneħħi dak li jikkaġuna s-sofferenza, u b’hekk se jġib serħan għall-umanità.Aqra Ġeremija 29:11.

L-ebda gvern ma qatt irnexxielu jġib fix-xejn il-vjolenza, il-mard, jew il-mewt. Imma hemm aħbar tajba. Alla dalwaqt se jġib il-gvern tiegħu stess biex jieħu post il-gvernijiet umani kollha. Is-sudditi taʼ dan il-gvern se jgawdu paċi u saħħa tajba.Aqra Isaija 25:8; 33:24; Danjel 2:44.

2. L-aħbar tajba għala hi urġenti?

Is-sofferenza se tispiċċa biss meta Alla jneħħi minn fuq l-art lin-nies ħżiena. (Sofonija 2:3) Dan meta se jseħħ? Il-Kelma t’Alla bassret il-kundizzjonijiet li issa qed jheddu lill-umanità. Il-ġrajjiet kurrenti juru li ż-żmien biex Alla jaġixxi hu qrib.Aqra t-2 Timotju 3:1-5.

3. X’għandna nagħmlu?

Għandna nitgħallmu dwar Alla mill-Kelma tiegħu, il-Bibbja. Hi bħal ittra miktuba lilna minn missier kollu mħabba. Tgħidilna kif nistgħu ngawdu mod taʼ ħajja aħjar issa u kif nistgħu ngawdu ħajja taʼ dejjem fuq l-art fil-futur. Veru, xi wħud forsi ma jiħdux gost li qed tikseb l-għajnuna biex tifhem il-Bibbja. Imma ladarba Alla jwiegħed li jistaʼ jkollna futur aħjar, m’għandna nħallu lil ħadd jaqtgħalna qalbna.Aqra Proverbji 29:25; Rivelazzjoni 14:6, 7.