Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 Lezzjoni 12

Kif Tista’ Tersaq Qrib t’Alla?

Kif Tista’ Tersaq Qrib t’Alla?

1. Alla kull tip taʼ talb jismaʼ?

Alla jistieden lin-nies tal-ġnus kollha biex jersqu qrib tiegħu permezz tat-talb. (Salm 65:2) Imma ma jismax, jew ma jaċċettax, it-talb kollu. Pereżempju, it-talb taʼ raġel li ma jittrattax lil martu sew jistaʼ jiġi mfixkel. (1 Pietru 3:7) Ukoll, meta l-Iżraelin baqgħu jagħmlu l-ħażen, Alla rrifjuta li jismaʼ t-talb tagħhom. Jidher ċar li t-talb hu privileġġ. Minkejja dan, Alla se jaċċetta t-talb anke taʼ dawk li għamlu dnubiet serji jekk jindmu.Aqra Isaija 1:15; 55:7.

2. Kif għandna nitolbu?

It-talb hu parti mill-qima tagħna, u allura għandna nitolbu biss lill-Ħallieq tagħna Ġeħova. (Mattew 4:10; 6:9) Minbarra dan, peress li aħna imperfetti għandna nitolbu f’isem Ġesù għax miet għal dnubietna. (Ġwanni 14:6) Ġeħova ma jridniex nirripetu talb li tgħallimna bl-amment jew talb miktub. Iridna nitolbu minn qalbna.Aqra Mattew 6:7; Filippin 4:6, 7.

Il-Ħallieq tagħna jistaʼ jismaʼ anke talb li ngħidu f’qalbna. (1 Samwel 1:12, 13) Hu jistidinna nitolbu f’kull okkażjoni, bħal fil-bidu u fit-tmiem tal-ġurnata, meta nieklu, u meta nħabbtu wiċċna mal-problemi.Aqra Salm 55:22; Mattew 15:36.

3. Il-Kristjani għala jiltaqgħu flimkien?

Mhux faċli li tersaq qrib t’Alla għax qed ngħixu fost nies li ftit li xejn għandhom fidi f’Alla u li jiddieħqu bil-wegħda tiegħu taʼ paċi fuq l-art. (2 Timotju 3:1, 4; 2 Pietru 3:3, 13)  Għalhekk, għandna bżonn is-sħubija inkuraġġanti taʼ sħabna fit-twemmin, u huma għandhom bżonn lilna.Aqra Ebrej 10:24, 25.

Is-sħubija maʼ nies li jħobbu lil Ġeħova se tgħinna nersqu qrib t’Alla. Il-laqgħat tax-Xhieda taʼ Ġeħova jipprovdu opportunitajiet mill-aħjar biex tibbenefika mill-fidi t’oħrajn.Aqra Rumani 1:11, 12.

4. Kif tistaʼ tersaq qrib t’Alla?

Int tistaʼ tersaq qrib Ġeħova billi timmedita fuq dak li tgħallimt minn Kelmtu. Aħseb fil-fond dwar l-attivitajiet, il-pariri, u l-wegħdi tiegħu. Meditazzjoni bit-talb tibni apprezzament fi qlubna għall-imħabba u l-għerf t’Alla.Aqra Ġożwè 1:8; Salm 1:1-3.

L-uniku mod kif tistaʼ tkun qrib t’Alla hu jekk tafda fih, jiġifieri, ikollok il-fidi fih. Il-fidi tistaʼ tiġi mqabbla maʼ pjanta. L-istess bħall-pjanta, dejjem għandek bżonn “titmaʼ” jew issaħħaħ il-fidi tiegħek billi timmedita fuq ir-raġunijiet għat-twemmin tiegħek.Aqra Mattew 4:4; Ebrej 11:1, 6.

5. Int kif se tibbenefika jekk tersaq qrib t’Alla?

Ġeħova jimpurtah minn dawk li jħobbuh. Jistaʼ jipproteġihom minn kwalunkwe ħaġa li tistaʼ tkun taʼ periklu għall-fidi tagħhom u għat-tama tagħhom taʼ ħajja taʼ dejjem. (Salm 91:1, 2, 7-10) Iwissina kontra modi taʼ ħajja li jistgħu jheddu s-saħħa u l-ferħ tagħna. Ġeħova jgħallimna l-aqwa mod taʼ ħajja.Aqra Salm 73:27, 28; Ġakbu 4:4, 8.