Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 Lezzjoni 8

Alla Għala Jippermetti l-Ħażen u t-Tbatija?

Alla Għala Jippermetti l-Ħażen u t-Tbatija?

1. Kif beda l-ħażen?

Alla ħalla l-bnedmin jaħkmu għal biżżejjed żmien biex juri li ma jistgħux isolvu l-problemi tal-umanità

Il-ħażen beda fuq l-art meta Satana qal l-ewwel gidba. Satana oriġinalment kien anġlu perfett, imma “ma żammx sħiħ fil-verità.” (Ġwanni 8:44) Żviluppa xewqa għall-qima li bi dritt hi t’Alla biss. Satana gideb lill-ewwel mara, Eva, u pperswadieha biex tobdi lilu minflok lil Alla. Adam ingħaqad m’Eva f’li ma jobdix lil Alla. Id-deċiżjoni t’Adam wasslet għal tbatija u mewt.Aqra Ġenesi 3:1-6, 19.

Meta Satana ssuġġerixxa li Eva ma tobdix lil Alla, kien qed jibda ribelljoni kontra s-sovranità t’Alla, jew il-pożizzjoni Tiegħu bħala l-Iktar Għoli. Il-biċċa l-kbira mill-umanità ngħaqdet maʼ Satana f’li tiċħad lil Alla bħala l-Ħakkiem tagħha. B’hekk, Satana sar “il-ħakkiem tad-dinja.”Aqra Ġwanni 14:30; 1 Ġwanni 5:19.

2. Kien il-ħolqien t’Alla difettuż?

L-għemejjel t’Alla huma kollha perfetti. Il-bnedmin u l-anġli li ħalaq Alla kienu kapaċi jobdu lil Alla perfettament. (Dewteronomju 32:4, 5) Alla ħalaqna bil-libertà li nagħżlu bejn li nagħmlu t-tajjeb u l-ħażin. Din il-libertà tagħtina opportunità biex nuru mħabbitna għal Alla.Aqra Ġakbu 1:13-15; 1 Ġwanni 5:3.

3. Alla għala ppermetta t-tbatija s’issa?

Għal żmien limitat, Ġeħova ħalla r-ribelljoni kontra s-sovranità tiegħu tibqaʼ għaddejja. Għala? Biex juri li l-ebda ħakma indipendenti minnu mhi taʼ benefiċċju għan-nies. (Ekkleżjasti 7:29; 8:9) Wara 6,000 sena taʼ storja umana,  l-evidenza tidher ċara daqs il-kristall. Il-ħakkiema umani ma rnexxilhomx itemmu l-gwerer, il-kriminalità, l-inġustizzja, jew il-mard.Aqra Ġeremija 10:23; Rumani 9:17.

B’kuntrast mal-ħakma umana, il-ħakma t’Alla hi taʼ ġid għal dawk li jaċċettawha. (Isaija 48:17, 18) Ġeħova dalwaqt se jeqred il-gvernijiet umani kollha. Dawk biss li jagħżlu li jissottomettu ruħhom lejn il-ħakma t’Alla se jgħixu fuq l-art.Isaija 11:9.Aqra Danjel 2:44.

4. X’opportunità għandna grazzi għall-paċenzja t’Alla?

Satana sostna li ħadd mhu se jaqdi lil Alla sforz l-imħabba mhix egoistika. Tixtieq toħorġu taʼ giddieb? Tistaʼ tagħmel dan! Il-paċenzja t’Alla tħalli lil kull wieħed u waħda minna juri jekk jippreferix il-ħakma t’Alla jew tal-bnedmin. Nuru x’inhi l-għażla tagħna bil-mod kif ngħixu ħajjitna.Aqra Ġob 1:8-12; Proverbji 27:11.

5. Kif nistgħu nagħżlu ’l Alla bħala l-Ħakkiem tagħna?

L-għażliet li nagħmlu jikxfu jekk irridux lil Alla bħala l-Ħakkiem tagħna

Nistgħu nagħżlu ’l Alla bħala l-Ħakkiem tagħna billi nitgħallmu dwar il-qima vera bbażata fuq il-Kelma t’Alla, il-Bibbja, u billi nipprattikaw din il-qima. (Ġwanni 4:23) Nistgħu niċħdu lil Satana bħala l-ħakkiem tagħna billi ma nindaħlux fil-politika u fil-gwerer, kif għamel Ġesù.Aqra Ġwanni 17:14.

Satana juża l-qawwa tiegħu biex jippromwovi prattiki immorali u taʼ ħsara. Meta nirrifjutaw prattiki bħal dawn, xi ħbieb u qraba għandhom mnejn iwaqqgħuna għaċ-ċajt jew jopponuna. (1 Pietru 4:3, 4) Allura għandna għażla quddiemna. Se nissieħbu maʼ nies li jħobbu lil Alla? Se nobdu l-liġijiet għaqlin u taʼ mħabba tiegħu? Jekk nagħmlu hekk, nagħtu prova li Satana gideb meta sostna li ħadd ma jobdi lil Alla taħt pressjoni.Aqra l-1 Korintin 6:9, 10; 15:33.

L-imħabba t’Alla għall-bnedmin hi garanzija li l-ħażen u t-tbatija se jintemmu. Dawk li juru li jemmnu dan se jgawdu l-ħajja fuq l-art għal dejjem.Aqra Ġwanni 3:16.