Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

 4-C

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru l-kbir taʼ Ġesù fil-Galilija (L-1 parti)

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru l-kbir taʼ Ġesù fil-Galilija (L-1 parti)
DEHRA

ŻMIEN

POST

ĠRAJJA

MATTEW

MARKU

LUQA

ĠWANNI

30

Il-​Galilija

Ġesù jħabbar għall-​ewwel darba li “qorbot is-​saltna tas-​smewwiet”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazaret; Kafarnahum

Ifejjaq iben fizzjal; jaqra mill-​iskroll taʼ Isaija; imur Kafarnahum

4:13-​16

 

4:16-31

4:46-54

Il-​Baħar tal-​Galilija, viċin Kafarnahum

Isejjaħ erbaʼ dixxipli: Xmun u Indrì, Ġakbu u Ġwanni

4:18-​22

1:16-20

5:1-11

 

Kafarnahum

Ifejjaq lill-​kunjata taʼ Xmun u lil oħrajn

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Il-​Galilija

L-​ewwel vjaġġ fil-​Galilija mal-​erbgħa

4:23-​25

1:35-39

4:42, 43

 

Ifejjaq lir-​raġel bil-​ġdiem; folol imorru warajh

8:1-​4

1:40-45

5:12-16

 

Kafarnahum

Ifejjaq paralitiku

9:1-​8

2:1-12

5:17-26

 

Isejjaħ lil Mattew; jiekol mal-​kolletturi tat-​taxxi; mistoqsija dwar is-​sawm

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Il-​Lhudija

Ixandar fis-​sinagogi

   

4:44

 

31, il-​Qbiż

Ġerusalemm

Ifejjaq raġel marid f’Betzata; il-​Lhud jipprovaw joqtluh

     

5:1-47

Jiġi lura minn Ġerusalemm (?)

Id-​dixxipli jaqtgħu l-​qamħ f’jum is-​Sabat; Ġesù “s-​Sid tas-​Sabat”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Il-​Galilija; il-​Baħar tal-​Galilija

Ifejjaq id raġel fis-​Sabat; folol isegwuh; ifejjaq ħafna iktar

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Mt. viċin Kafarnahum

Jagħżel 12-​il appostlu

 

3:13-19

6:12-16

 

Viċin Kafarnahum

Jagħmel il-​Prietka taʼ fuq il-​Muntanja

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kafarnahum

Ifejjaq qaddej taʼ fizzjal tal-​armata

8:5-13

 

7:1-10

 

Najn

Jirxoxta iben armla

   

7:11-17

 

Tiberija; il-​Galilija (Najn jew fil-​viċin)

Ġwanni jibgħat dixxipli għand Ġesù; il-​verità tinkixef liċ-​ċkejknin; madmad ħelu

11:2-30

 

7:18-35

 

Il-​Galilija (Najn jew fil-​viċin)

Mara midinba tferraʼ żejt fuq saqajh; tixbiha dwar xi ħadd midjun

   

7:36-50

 

Il-​Galilija

It-​tieni vjaġġ taʼ ppritkar mat-​12

   

8:1-3

 

Ikeċċi d-​demonji; dnub li ma jinħafirx

12:22-37

3:19-30

   

Ma jagħti l-​ebda sinjal ħlief dak taʼ Ġona

12:38-45

     

Jiġu għandu ommu u ħutu; jgħid li d-​dixxipli huma l-​qraba tiegħu

12:46-50

3:31-35

8:19-21