Gwida għall-istudju tal-Kelma t'Alla

L-isem divin fl-Iskrittura Ebrajka

It-tradutturi tal-Bibbja kif jittraduċu l-isem divin mill-Ebrajk? Huwa xieraq li tintuża l-kelma “Ġeħova”? L-isem t’Alla xi jfisser?

L-isem divin fl-Iskrittura Griega Kristjana

Ikkunsidra evidenza konvinċenti li l-isem personali t’Alla jidher fil-manuskritti oriġinali Griegi tal-Bibbja.

Ċart: Profeti u slaten taʼ Ġuda u taʼ Iżrael (L-1 parti)

Ara tabella li turi ż-żmien tal-istorja tal-Bibbja mis-sena 997 QK sas-sena 800 QK.

Ċart: Profeti u slaten taʼ Ġuda u taʼ Iżrael (It-2 parti)

Ara tabella li turi ż-żmien tal-istorja tal-Bibbja mis-sena 800 QK sas-sena 607 QK.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Ġrajjiet li jwasslu sal-ministeru taʼ Ġesù

Ara linja kronoloġika tal-ġrajjiet u mappa li jkopru ż-żmien bejn is-sena 3 QK sar-rebbiegħa tas-sena 29 WK.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-bidu tal-ministeru taʼ Ġesù

Ara linja kronoloġika tal-ġrajjiet u mappa li jkopru ż-żmien bejn il-ħarifa tas-sena 29 WK u l-Qbiż tas-sena 30 WK.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru l-kbir taʼ Ġesù fil-Galilija (L-1 parti)

Ara linja kronoloġika tal-ġrajjiet u mappa li jkopru ż-żmien bejn is-sena 30 WK u l-Qbiż tas-sena 31 WK.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru l-kbir taʼ Ġesù fil-Galilija (It-2 parti)

Ara linja kronoloġika tal-ġrajjiet u mappa li jkopru ż-żmien mis-sena 31 WK sa wara l-Qbiż tas-sena 32 WK.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru taʼ Ġesù fil-Galilija (it-3 parti) u fil-Lhudija

Ara linja kronoloġika tas-sena 32 WK li tkopri ż-żmien bejn il-Festa tal-Qbiż u tad-Dedikazzjoni.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—Il-ministeru taʼ Ġesù iktar tard fil-Lvant tal-Ġordan

Ara linja kronoloġika tal-ġrajjiet u mappa li jkopru ż-żmien tas-sena 32 WK taʼ wara l-Festa tad-Dedikazzjoni.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art​—L-aħħar ministeru taʼ Ġesù f’Ġerusalemm (L-1 parti)

Ara linja kronoloġika tal-ġrajjiet u mappa li jkopru ż-żmien bejn it-8 taʼ Nisan u l-14 taʼ Nisan tas-sena 33 WK.

Ġrajjiet prinċipali fil-ħajja taʼ Ġesù fuq l-art—L-aħħar ministeru taʼ Ġesù f’Ġerusalemm (It-2 parti)

Ara linja kronoloġika tal-ġrajjiet u mappa li jkopru ż-żmien bejn l-14 taʼ Nisan u l-25 taʼ 14 Ijjar tas-sena 33 WK.

Il-messaġġ tal-Bibbja

Minn Ġenesi sar-Rivelazzjoni, il-Bibbja fiha messaġġ sempliċi wieħed. X’inhu dan il-messaġġ?

Il-ktieb tal-Ġenesi u l-vjaġġi tal-patrijarki

Ara mappa għall-ktieb Bibliku tal-Ġenesi.

L-eżodu mill-Eġittu

Segwi t-triq li għaddew minnha l-Iżraelin biex jaslu fl-Art Imwiegħda.

Tintrebaħ l-Art Imwiegħda

Ara mappa tar-rotta tal-kampanja militari taʼ Iżrael.

It-tabernaklu u l-qassis il-kbir

Ara tpinġija tat-tabernaklu u tal-ħwejjeġ tal-qassis il-kbir taʼ Iżrael.

It-tribujiet fl-Art Imwiegħda

Ara mappa tat-territorji li ngħataw lit-tribujiet taʼ Iżrael u fejn kienu jaqdu l-imħallfin minn Għotnijel sa Sansun.

Is-saltna taʼ David u Salamun

Ara mappa tal-ġens taʼ Iżrael fl-aqwa tiegħu.

It-tempju li bena Salamun

Ara tpinġija li fiha 14-il aspett prominenti tat-tempju.

Qawwiet dinjin imbassrin minn Danjel

Ikkunsidra l-ħolma dwar l-istatwa kbira ħafna f’Danjel kapitlu 2 kif ukoll it-twettiq tagħha.

Iżrael matul iż-żmien taʼ Ġesù

Ara d-distretti Rumani f’Iżrael u fl-inħawi taʼ madwaru.

Il-Muntanja tat-Tempju fl-ewwel seklu

Ara tpinġija tal-aspetti prominenti tat-tempju matul iż-żmien taʼ Ġesù.

L-aħħar ġimgħa taʼ Ġesù fuq l-art (L-1 parti)

Ara mappa taʼ Ġerusalemm u tal-inħawi tal-madwar, kif ukoll tabella li tkopri bejn it-8 u l-11 taʼ Nisan tas-sena 33 WK.

L-aħħar ġimgħa taʼ Ġesù fuq l-art (It-2 parti)

Ara tabella li tkopri bejn it-12 u s-16 taʼ Nisan tas-sena 33 WK.

Kif infirxet il-Kristjanità

Ara mappa tal-vjaġġi taʼ Pawlu biex tinfirex l-aħbar tajba u tal-bliet li jissemmew fir-Rivelazzjoni.

Negozju u kummerċ

Ara stampa li tgħinek iġġib quddiem għajnejk il-kejl tal-likwidi, tal-użin, u tat-tul li jissemmew fil-Bibbja.

Flus u kemm kienu jiżnu

Ara stampa li tgħinek iġġib quddiem għajnejk il-muniti li jissemmew fil-Bibbja u kemm kienu jiżnu.

Il-kalendarju Ebrajk

Qabbel il-kalendarju qamri tal-Bibbja maʼ kalendarju modern, u ara meta kienu jkunu l-festi.