Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 97:1-12

97  Ġeħova sar sultan!+ Ħa tifraħ l-art.+ Ħa jithennew il-ħafna gżejjer.+   Sħab u dalma ħoxna hemm madwaru;+ Fuq is-sewwa u l-ġudizzju hu stabbilit it-tron tiegħu.+   In-nar jimxi quddiemu,+ U jiblaʼ lill-avversarji tiegħu taʼ madwaru.+   Is-sajjetti tiegħu dawlu l-art produttiva;+ L-art rat dan u qabadha wġigħ kbir.+   Il-muntanji dabu bħax-xamaʼ minħabba Ġeħova,+ Minħabba l-Mulej taʼ l-art kollha.+   Is-smewwiet irrakkontaw is-sewwa tiegħu,+ U l-popli kollha raw il-glorja tiegħu.+   Ħa jistħu dawk kollha li jaqdu xbieha skolpita,+ Dawk li jiftaħru b’allat bla siwi.+ Milu quddiemu, intom l-allat kollha.+   Sijon semgħet u bdiet tithenna,+ U l-bliet żgħar taʼ* Ġuda bdew jifirħu+ Minħabba d-deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħek, O Ġeħova.+   Għax int, O Ġeħova, int l-Iktar Għoli fuq l-art kollha;+ Int tlajt fl-għoli ferm, ’il fuq mill-allat l-oħrajn kollha.+ 10  O intom li tħobbu lil Ġeħova,+ obogħdu dak li hu ħażin.+ Hu qed iħares ruħ il-leali tiegħu;+ Minn id dawk mill-agħar jeħlishom.+ 11  Leħħ dawl għall-ġust,+ U ferħ għal dawk retti f’qalbhom.+ 12  Thennew b’Ġeħova, O ġusti,+ U roddu ħajr għat-tifkira qaddisa tiegħu.+

Noti taʼ taħt

Jew, “il-bliet li jiddependu minn.”