Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 86:1-17

Talba taʼ David. 86  Mejjel widintek, O Ġeħova. Wiġibni,+ Għax jien qed insofri u fqir.+   Ħarisli ruħi, għax jien leali.+ Int Alla tiegħi—salva lill-qaddej tiegħek li qed jafda fik.+   Ħenn għalija, O Ġeħova,+ Għax lilek insejjaħ il-jum kollu.+   Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek,+ Għax lilek nitlob u noffri ruħi,+ O Ġeħova.   Għax int, O Ġeħova, tajjeb+ u lest li taħfer;+ U l-qalb tajba bl-imħabba tiegħek hi abbundanti maʼ dawk kollha li jsejħulek.+   Agħti widen, O Ġeħova, għat-talba tiegħi;+ U agħti kas leħni meta nitolbok bil-ħrara.+   F’jum in-niket tiegħi nsejjaħlek,+ Għax int twiġibni.+   M’hemm ħadd bħalek fost l-allat, O Ġeħova,+ Lanqas m’hemm għemejjel bħal tiegħek.+   Il-ġnus kollha li int għamilt se jiġu+ U jmilu quddiemek, O Ġeħova,+ U jagħtu glorja lil ismek.+ 10  Għax int kbir u qed tagħmel affarijiet taʼ l-għaġeb;+ Int Alla, int biss.+ 11  Istruwini, O Ġeħova, dwar triqtek.+ Jien se nimxi fil-verità tiegħek.+ Agħtini qalb sħiħa biex nibżaʼ minn ismek.+ 12  Infaħħrek, O Ġeħova Alla tiegħi, b’qalbi kollha,+ U nigglorifika lil ismek għal dejjem, 13  Għax il-qalb tajba bl-imħabba tiegħek hija kbira miegħi,+ U int ħlistli ruħi mill-Qabar,* mill-iktar post baxx tiegħu.+ 14  O Alla, il-prużuntużi qamu kontrija;+ U l-ġemgħa tat-tiranni pprovaw jiħduli ħajti,+ U ma ġabux lilek quddiemhom.+ 15  Imma int, O Ġeħova, int Alla ħanin u grazzjuż,+ Bil-mod biex tirrabja+ u għani fil-qalb tajba bl-imħabba u l-verità.+ 16  Dur lejja u ħenn għalija.+ Agħti s-saħħa tiegħek lill-qaddej tiegħek,+ U salva lil bin l-ilsira tiegħek.+ 17  Wettaq miegħi sinjal li juri tjubitek, Biex dawk li jobogħduni jarawh u jistħu.+ Għax int innifsek, O Ġeħova, għentni u farraġtni.+

Noti taʼ taħt

Bl-Ebrajk, “Xeol.”