Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Salmi 80:1-19

Lid-direttur. Fuq Il-Ġilji.+ Tfakkira. T’Asaf.+ Melodija. 80  O Ragħaj taʼ Israel, agħti widen,+ Int li qed tmexxi lil Ġużeppi bħal merħla.+ O int li qiegħed bil-qiegħda fuq il-kerubini,+ uri d-dija tiegħek.+   Quddiem Efrajm u Benjamin u Manasse uri s-setgħa tiegħek,+ U ejja salvana.+   O Alla, reġġagħna għal li konna;+ U dawwal wiċċek, biex inkunu nistgħu nsalvaw.+   O Alla Ġeħova taʼ l-armati, kemm trid iddum inkorlat u ma tismax it-talb tal-poplu tiegħek?+   Int ġegħelthom jieklu l-ħobż tad-dmugħ,+ U tibqaʼ ġġegħelhom jixorbu dmugħ fuq dmugħ fi kwantità kbira.+   Int tagħmilna l-kaġun tal-ġlied bejn il-ġirien tagħna,+ U l-għedewwa tagħna joqogħdu jiddieħqu bina kif jogħġobhom.+   O Alla taʼ l-armati, reġġagħna għal li konna;+ U dawwal wiċċek, biex inkunu nistgħu nsalvaw.+   Int ġegħelt dielja titlaq mill-Eġittu.+ Keċċejt lill-ġnus, biex tħawwel lilha.+   Naddaftilha l-art,+ biex din tkun tistaʼ tqabbad l-għeruq u timla l-pajjiż.+ 10  Il-muntanji tgħattew bid-dell tagħha, U ċ-ċedri t’Alla bil-friegħi tagħha.+ 11  Bil-mod il-mod firxet il-friegħi tagħha sal-baħar,+ U ż-żraġen tagħha sax-Xmara.*+ 12  Għala ġarraftilha l-ħitan tal-ġebel?+ U għalfejn kulmin kien għaddej minn ħdejha fit-triq qatgħalha l-frott?+ 13  Ħanżir salvaġġ joħroġ mill-bosk u joqgħod igerrimha,+ U l-qtajjaʼ taʼ l-annimali tar-rabaʼ jieklu minnha.+ 14  O Alla taʼ l-armati, erġaʼ lura, jekk jogħġbok;+ Ħares ’l isfel mis-sema, u ara u ħu ħsieb din id-dielja,+ 15  U l-fergħa li ħawlet idek il-leminija,+ U ħares lejn ir-rimja li int saħħaħt għalik innifsek.+ 16  Ġiet maħruqa bin-nar, tqaċċtet.+ Biċ-ċanfira taʼ wiċċek jgħibu.+ 17  Ħa tkun idek fuq il-bniedem taʼ lemintek,+ Fuq bin il-bnedmin li int saħħaħt għalik innifsek,+ 18  U aħna m’aħniex se nduru lura minn miegħek.+ Żommna ħajjin, sabiex inkunu nistgħu nsejħu ismek.+ 19  O Alla Ġeħova taʼ l-armati, reġġagħna għal li konna;+ Dawwal wiċċek, biex inkunu nistgħu nsalvaw.+

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, l-Ewfrat.